Moment

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Moment môže byť :

  • okamih
  • činiteľ, príčina
  • vo fyzike: súčin hodnoty fyzikálnej veličiny a vzdialenosti od daného bodu alebo osi, pozri moment (fyzika)
  • v teórii pravdepodobnosti a štatistike: typ charakteristík náhodných premenných, resp. ich rozdelení, pozri moment (štatistika)
  • vo fyziológii: najkratší časový úsek medzi dvomi najkratšími vnemami ľudského tela (rádovo 1/18 s), pozri moment (fyziológia)
  • staršia britská časová jednotka rovnajúca sa 1 1/2 minúty


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.