Preskočiť na obsah

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Hlavná budova v ktorej sídli Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie je zdravotnícke zariadenie - národný ústav nachádzajúci sa v komplexe budov v osade Vyšné Hágy. Zariadenie plní úlohy súvisiace so zabezpečovaním špecializovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti s celoslovenskou pôsobnosťou, najmä diagnostika, liečba a dispenzárna starostlivosť o pacientov s respiračnými ochoreniami. Ako štatutárny orgán organizácie je riaditeľ, v súčasnosti Ing. Slavko Rodák.[1]

História[upraviť | upraviť zdroj]

Ústav bol uvedený do užívania 1. júna 1941. Po ťažkých vojnových rokoch a krátkej povojnovej perióde, kedy ústav slúžil ako 1. odsunová československá nemocnica, prevzali pracovníci ústavu na seba úlohu priekopníkov nových konzervatívnych aj chirurgických postupov boja proti tuberkulóze a iným respiračným ochoreniam, ktoré neskôr prevládli nad tuberkulózou. Do roku 1953 spravovala ústav Ústredná zdravotná poisťovňa. Ústav bol zriadený 1. júla 1960 na základe uznesenia Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach opatrením Odboru zdravotníctva rady Krajského národného výboru z 30. júna 1960 ako „Liečebňa tuberkulózy a respiračných chorôb Vyšné Hágy“. Dňa 30. júla 1960 sa vo Vyšných Hágoch zriadilo Riaditeľstvo liečební tbc a neskôr v roku 1964 Ústredné riaditeľstvo liečebných ústavov TaRCH, pod ktoré patrili okrem ústavu vo Vyšných Hágoch aj všetky ostatné OLÚ TaRCH v regióne.

Názov „Liečebňa tuberkulózy a respiračných chorôb Vyšné Hágy“ bol Štatútom odborných liečebných ústavov tuberkulózy a respiračných chorôb vo Vysokých Tatrách, vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky dňa 12. decembra 1974 zmenený na „Odborný liečebný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb Vyšné Hágy“ a rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 30. mája 1997 bol pozmenený na „Ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy“, pričom po delimitácii Ústredného riaditeľstva v roku 1992 ostal ústav štátnou príspevkovou zdravotníckou organizáciou. Rozhodnutím MZ SR zo dňa 6. novembra 2000 bolo postavenie ústavu v sústave zdravotníckych zariadení zmenené na „vysokošpecializovaný odborný ústav“.[2]

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií vydalo s účinnosťou od 1. júna 2006 zriaďovaciu listinu s názvom Ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy. Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 6. marca 2007 o zmene zriaďovacej listiny sa zmenil názov s účinnosťou od 1. marca 2007 na Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, ktorý je platný až do súčasnosti.[3]

Súčasnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Okrem viacerých pneumologických oddelení pôsobí v ústave centrum hrudníkovej chirurgie, oddelenie mimopľúcnej tuberkulózy a urológie, gynekologické oddelenie, oftalmologické oddelenie, centrum pre liečbu multirezistentnej tuberkulózy pľúc a Národný register tuberkulózy. Ústav disponuje moderným oddelením funkčnej diagnostiky pľúc, rádiodiagnostickými a ultrazvukovými prístrojmi a technicky i odborne na úrovni doby vybavenými centrálnymi operačnými sálami, oddelením anestézie a intenzívnej medicíny a jednotkou intenzívnej starostlivosti. Lôžkové oddelenia dopĺňa rehabilitácia, klinická biochémia a mikrobiológia, patológia so zameraním na diferenciálnu diagnostiku pľúcnych ochorení.[4]

Areál má 1820 izieb, rozsiahle prevádzkové priestory, priestory pre vyšetrovací a liečebný komplement - osadených je tu 2180 dverí, 2050 okien, 4000 svietidiel a dĺžka chodieb presahuje 3000 m.

Centrálna kotolňa je vybavená 4 kotlami o výkone 15 MW, bola schopná zásobovať teplom celú obec Vyšné Hágy. Súčasťou kotolne bola aj parná elektráreň a náhradný zdroj elektrickej energie – dieselagregát. Súčasťou prevádzky je aj veľkoryso dimenzovaná práčovňa.

Ústav má svoje vodné hospodárstvo – záchytné pramene, úpravňu vody, vodojem, kanalizáciu a čistiacu stanicu odpadových vôd. Od roku 2004 je v zmysle platnej legislatívy prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, pretože zásobuje pitnou vodou a odvádza odpadové vody z celej obce Vyšné Hágy.[2]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. TASR. Dolinková odvolala riaditeľa národného ústavu vo Vyšných Hágoch. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2024-02-01. Dostupné online [cit. 2024-02-02].
  2. a b História [online]. NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, [cit. 2023-01-08]. Dostupné online.
  3. Pracujú na dosiahnutí certifikátu ISO [online]. Tatranský dvojtýždenník, 13. október 2006, [cit. 2023-01-08]. Dostupné online.
  4. Predmet činnosti [online]. NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, [cit. 2023-01-08]. Dostupné online.