Násobenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Násobenie je jedna z oblastí zo štyroch základných operácii v aritmetike. Násobenie prirodzených čísel predstavuje ich opakované sčítanie.

a a b sa nazývajú činitele. Výsledok, „a krát b“, sa nazýva súčin.

Napríklad sa zapisuje 3 ⋅ 4 pre 4 + 4 + 4. Tento zápis sa číta „trikrát štyri“. Podľa PSP sa násobenie píše s bodkou a s vynechanými medzerami.[1]

Namiesto 3 ⋅ 4 sa niekedy píše 3 · 4 (tzv. middle dot, ktorá však spravidla vyzerá inak ako symbol pre násobenie – dot operator alebo multiplication dot) alebo 3 × 4, niekedy sa môže znamienko vynechať úplne. Pri násobení premennou môžeme zapisovať napr. 5x, xy. V programovacích jazykoch sa často používa znak *.[chýba zdroj]

Pri násobení viacerých čísel sa používa grécky znak :

alebo tiež

Opakované násobenie rovnakých činiteľov zvyčajne nahradzujeme umocňovaním

Inverzná operácia k násobeniu je delenie.[2][3]

Pravidlá[upraviť | upraviť zdroj]

algebrickom telese (napríklad s operáciami násobenia a sčítania) platí:

  • Asociatívnosť: ;
  • Komutatívnosť: ;
  • Neutrálny prvok: ;
  • Inverzný prvok: ;
  • Distributívnosť:

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Pravidlá slovenského pravopisu. 3., upravené a doplnené vyd. Bratislava: Veda 2000
  2. HORÁK, Peter; NIEPEL, Ľudovít. Prehľad matematiky. Bratislava : Alfa, 1982.
  3. J. FECENKO - Ľ. PINDA. Matematika 1. Bratislava: Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 2006, [cit. 2006-05-07]. ISBN 80-8078-091-9.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]