Nariadenie (EÚ)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Nariadenie je legislatívny akt Európskej únie, ktorý má všeobecnú platnosť, je záväzný vo svojej celistvosti, je priamo uplatniteľný vo všetkých členských štátoch. Na jeho platnosť nie je potrebná ratifikácia, ani žiadny vykonávací predpis zo strany legislatívneho orgánu členského štátu. Najčastejšie nariadenia prijíma Radou EÚ na návrh Európskej komisie a v spolupráci s Európskym parlamentom. Nariadenia sa delia na základné a na vykonávacie nariadenia.