Nekódujúca DNA

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Nekódujúca DNA je označenie pre takú deoxyribonukleovú kyselinu (DNA), ktorá nie je prepisovaná do proteínov. U eukaryotických organizmov tvorí prevažnú časť celého genómu, u človeka je to napríklad až 98,5 %.[chýba zdroj] Časť nekódujúcej DNA má napriek tomu dôležitú funkciu pri expresii génov a životných pochodoch bunky, funkcie niektorých úsekov nekódujúcej DNA doteraz nie sú známe.

Medzi nekódujúcu DNA možno zaradiť napríklad konce eukaryotických chromozómov – teloméry, sekvencie vo vnútri génu – intróny, sekvencie pred a za génom – promótory a terminátory, neprepisovateľné gény – pseudogény a ďalšie. Niektoré proteíny nekódujúce sekvencie sú matricou pre funkčnú RNA, preto sú tiež niekedy označované ako gény v širšom zmysle.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]