Neotektonika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Neotektonika zahŕňa najmladšie tektonické procesy a udalosti, ktoré postihli daný región, a ktorých hlavné znaky pretrvávajú dodnes v závislosti na aktuálnom tektonickom režime (angl. current tectonic regime, skrátene CTR). Keďže zemská kôra má na rôznych miestach nielen rozličné zloženie ale aj vek, môžu byť neotektonické javy v odlišných oblastiach chápané rozlične[1][2]. Na Slovensku sú za neotektonické považované hlavne javy trvajúce od pliocénu až dodnes. Teda aktuálny tektonický režim tu pretrváva od konca miocénu asi 5,5 milióna rokov[1]. Vo východnej oblasti Spojených štátov však aktuálny tektonický režim pretrváva už asi 15 miliónov rokov, zatiaľ čo na opačnej strane kontinentu v Kalifornii iba asi pol milióna rokov[3]. Za hranicu začiatku neotektonickej epochy sa považuje obdobie, kedy v danej oblasti došlo k usporiadaniu platní alebo usporiadaniu napäťového poľa tak, ako je známe zo súčasnosti.

Pojem neotektonika po prvýkrát použil sovietsky geológ V.A. Obručev v roku 1948[4].

Aktívna tektonika[upraviť | upraviť zdroj]

Význam sledovania neotektonických pohybov spočíva hlavne v pozorovaní a predvídaní aktívnych tektonických procesov. Sú to tie procesy, ktorých aktivita bola potvrdená počas existencie ľudskej civilizácie. Predvídanie najnebezpečnejších z nich ako sú napr. zemetrasenia, subsidencia pobrežných oblastí a podobne, má veľký význam pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.

Spôsoby výskumu[upraviť | upraviť zdroj]

Pri neotektonickom výskume sú okrem klasických geologických metód ako je štruktúrna analýza zlomov a paleonapäťová analýza používané aj ďalšie vedné disciplíny ako seizmológia pri analýze ohniskových mechanizmov zemetrasení; rôzne typy geofyzikálnych meraní vo vrtoch; presné GPS merania zmien vzdialeností a nadmorských výšok; diaľkový prieskum Zeme, pri sledovaní geomorfologických a morfotektonických údajov o zemskom povrchu – morfometria a geomorfologická analýza.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Hók, J., Bielik, M., Kováč, P., Šujan, M., 1999, Neotektonický charakter územia Slovenska. Mineralia Slovaca, 32, s. 459 – 470
  2. Maglay, J. (Editor), 1999, Vysvetlivky k neotektonickej mape Slovenskej republiky. Geologická služba Slovenskej republiky, Bratislava, 48 s.
  3. Stewart, I., 2005, Neotectonics. in Selley, R.C., Cocks, L.R.M., Plimer, I.R. (Editors) Encyclopedia of Geology. Volume 5. Elsevier, Amsterdam, s. 425 – 427
  4. Obručev, V.A., 1948, Osnovnye čerty kinetiki i plastiki neotektonik. Izv. Akad. Nauk, Ser. Geol., 5, s. 13 – 24