Nukleónové číslo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Nukleónové číslo, staršie hmotnostné číslo, je celkový počet protónov a neutrónov atómového jadra, teda udáva približne aj jeho hmotnosť v atómových hmotnostných jednotkách u. Označuje sa horným indexom pred značkou prvku (napríklad 238U, 12C, atď.). Pri ľahších prvkoch je tento pomer približne vyrovnaný, pri ťažších je viac neutrónov ako protónov. Označuje sa A

Látky zložené z atómov, vyznačujúcich sa takým istým atómovým a hmotnostným číslom sa nazývajú nuklidy.