Obchodná akadémia (Žilina, Veľká okružná 32)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Obchodná akadémia, Veľká Okružná 32 Žilina
Rok založenia1938
ZameranieStredná odborná škola s ekonomickým zameraním
Kontaktné údaje
AdresaVeľká okružná 32
011 57 Žilina
Oficiálny webhttp://www.oavoza.sk

Obchodná akadémia Žilina (skrátene OAVOZA) má bohatú minulosť. Je nástupcom Strednej ekonomickej školy v Žiline, ktorá patrí medzi najstaršie školy na Slovensku.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Vznik prvej obchodnej školy v Žiline súvisí s hospodárskym rozvojom severozápadného Slovenska. Žilina bola oddávna najväčším a najvýznamnejším centrom tejto časti Slovenska. I napriek tomu, že v neďalekom Martine bola obchodná škola s dlhoročnou tradíciou (od konca minulého storočia), v 30. rokoch nášho storočia sa ukázala potreba zriadiť v Žiline školu, ktorá by pripravovala odborníkov v oblasti obchodnej náuky, účtovníctva a obchodnej korešpondencie.

Na základe rozhodnutia Okresného grémia obchodníctva v Žiline z 25. mája 1938 povolilo Ministerstvo školstva v Prahe otvoriť v Žiline dvojročnú obchodnú školu. Nová škola začala svoju činnosť 1. septembra 1938 pod názvom Verejná obchodná škola Okresného grémia obchodníctva v Žiline. Pod vedením riaditeľa školy Miroslava K. Talpu v dvoch triedach prvého ročníka vyučovali dvaja interní a niekoľko externých profesorov. Škola bola umiestnená v neveľkej budove v centre mesta v blízkosti divadla, na konci ulice Burianova medzierka.

K prvej zmene vo vývine školy došlo hneď po skončení 2. svetovej vojny roku 1945, keď bola premenovaná na Štátnu obchodnú školu, ktorá sa aj naďalej venovala príprave žiakov v dvojročnom štúdiu. Od školského roku 1947/48 sa znižuje počet žiakov z dvoch tried na jednu triedu v ročníku.

K podstatným zmenám vo vývoji školy dochádza v 50-tych rokoch. Plán výkonov sa rozširuje o štúdium ekonomiky spojov, plánovania a organizácie priemyslu s postupným prechodom na štvorročné štúdium, ukončené maturitnou skúškou. Od 1. septembra 1958 sa ku škole pričleňuje i študijný odbor ekonomika spoločného stravovania. Škola sa rozrástla na 8-triednu a presťahovala sa do väčších priestorov dnešného Gymnázia sv. Františka z Assisi.

Rozhodujúce zmeny v histórii školy sa udiali roku 1960, keď ako 10-triedna stredná škola sa presťahovala do budovy investičnej banky na ulici Veľká okružná. Je to hlavná budova dnešnej školy. V júni 1961 bola premenovaná na Strednú ekonomickú školu v Žiline.

Hlavnou úlohou školy od jej reorganizácie na štvorročné štúdium bola príprava absolventov študijného odboru všeobecná ekonomika. Popri tomto odbore sa v nasledujúcich rokoch na pôde školy vystriedali viaceré študijné odbory:

  • prevádzka a ekonomika spoločného stravovania,
  • ekonomika obchodu a služieb,
  • cudzojazyčná korešpondencia a sekretárske práce,
  • ekonomika vnútorného obchodu,
  • hospodárska administratíva (2-ročné štúdium),
  • pomaturitné štúdium (2-ročné, denné i diaľkové).

Škola postupne rástla a bolo treba pre ňu získať nové priestory. Najskôr roku 1967 pribudli tri priestranné triedy v prístavbe do školského dvora. Neskôr, keď sa škola rozrástla na 20 tried, sa uskutočnila prestavba vedľajšej budovy, ktorú škola získala od Drevoindustrie. Prestavba bola ukončená roku 1982.

K významným zmenám v histórii školy došlo po roku 1989. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky od 1. septembra 1990 sa mení názov školy na Obchodnú akadémiu v Žiline. Nastali určité zmeny i v obsahu vyučovania – znížil sa celkový počet vyučovacích hodín v triedach, z učebného plánu vypadli niektoré predmety (politická ekonómia, branná výchova), posilnilo sa vyučovanie cudzích jazykov. Popri Obchodnej akadémii od roku 1990 do 1997 na pôde školy pôsobí i Dievčenská odborná škola – štvorročné štúdium s maturitou.

V školskom roku 1994/95 sa zavádza na škole 5-ročný študijný odbor – bankovníctvo, o ktorý je medzi študentmi veľký záujem.

V súčasnosti Obchodná akadémia v Žiline sa vyprofilovala na strednú školu obchodného zamerania, ktorá pripravuje študentov v odboroch všeobecná ekonomika a bankovníctvo.

Odbor bankovníctvo je od 01. 09. 2004 zrušený na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Súčasnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Dnes navštevuje Obchodnú akadémiu približne 540 žiakov v odbore:

Obchodná akadémia

  • 4-ročné štúdium. Študijný odbor končí maturitou s maturitným vysvedčením, s možnosťou pokračovať na všetkých typoch VŠ,
  • Celkovo prijatých za rok je 90 žiakov. Zakladajú sa 3 triedy po 30 žiakov.

Obchodná akadémia - bilingválne štúdium (slovensko-anglické)

  • Odbor sa otvoril v školskom roku 2015/2016
  • 5-ročné štúdium. Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry v 4. ročníku a v 5. ročníku z anglického jazyka.

Škola sa nachádza v centre mesta Žiliny. Vyučovanie je zabezpečované v dvoch budovách školy, ktoré sú spojené chodbou, tzv. pergolou, v ktorej sú vždy vyvesené aktuálne informácie ohľadom školy, aktivít školy a iných veciach. Škola má viacero miestností pre výučbu žiakov pomenovaných ako jazykové učebne, špecializované odborné učebne a triedy. Každá trieda má na škole svoju miestnosť. Súčasťou školy sú šatne, posilňovňa a multifunkčné ihrisko. V blízkosti školy sa nachádza mnoho organizácií so zameraním na aktivity pre mládež.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 49°13′19″S 18°44′05″V / 49,221968°S 18,734801°V / 49.221968; 18.734801