Obuv

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Obuv (ďalšie názvy pozri nižšie) je dvojica výrobkov pozostávajúcich zo spodku (podošvy) a zvršku z rôznych materiálov, určených na ochranu alebo pokrytie nohy. Podrobnosti o definícii pozri nižšie.

Terminológia[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa definície z technickej normy obuv je (sú) „výrobok(-ky) pozostávajúci(-ce) zo spodku (podošvy) a zvršku z rôznych materiálov, určený(-é) na ochranu alebo pokrytie nohy“.[1] Podľa mierne odlišnej definície je obuv „súčasť odevu chrániaca nohy proti vonkajším klimatickým a mechanickým vplyvom a súčasne umožňujúca zdravotne nezávadnú chôdzu“[2]. V zastaraných textoch sa za obuv považuje všeobecne odev či pokrývka nôh, čiže okrem definície uvedenej vyššie v prvej vete patria medzi obuv aj ponožky, pančuchy a onuce [3][4] (anglické slovo footwear – obuv dodnes v neodborných textoch zahŕňa aj ponožky atď.[5]).

Obuv sa (obyčajne) vyrába v pároch. Ľavý alebo pravý polpár obuvi sa nazýva topánka[2][6]. V užšom zmysle sa ako topánka označuje len obuv (podľa iných definícií len kožená obuv alebo len kožená denná ľahšia obuv) rozličných tvarov siahajúca maximálne po resp. kúsok nad členok[7][8][9]. Slovo topánka je pravdepodobne prevzaté z maďarčiny (podrobnosti pozri nižšie). V súčasnom slovenskom slangu sa namiesto slova topánka vyskytuje bohemizmus bota; pričom ale staršie sa slovo bota (resp. vtedajší variant bôta) v slovenčine (regionálne) používalo nie vo význame topánka, ale vo význame čižma.[10][11][12][pozn 1].

Časti topánky[upraviť | upraviť zdroj]

Základné časti sú[2][16]:

Druhy obuvi[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa osôb, pre ktoré je určená[2][17]:


Podľa materiálu[2]:


Podľa účelu[2][17][18][19]:

Niekedy sa uvádzajú ako samostatná kategória ďalšie položky, napr. tanečná obuv či rybárska obuv.

Podľa tvaru, výšky zvršku a pod. (jednotná kategorizácie neexistuje a kategórie sa prelínajú; nasleduje len veľmi orientačné delenie)[2][4][20][21][22][23][9]:

Etymológia[upraviť | upraviť zdroj]

Obuv[upraviť | upraviť zdroj]

Slovo obuv pochádza z praslovanského slova *obuvЬ (význam: obuv) odvodeného z praslovanského slovesa *obuti (význam: obuť).[24]

Topánka[upraviť | upraviť zdroj]

Slovo topánka pravdepodobne pochádza z maďarčiny. V maďarčine sa vyskytuje pomerne zriedkavé slovo topán s variantmi topánka a topány. Význam tohto slova je nasledovný: obuv, ktorá pokrýva celé chodidlo, väčšinou siaha po členok, má krátky zvršok, je z relatívne jemného materiálu, má relatívne málo hrubú podošvu a relatívne jemnejší tvar; opánka. (Opakom pojmu topán(ka) bola podobná obuv s hrubším materiálom, podošvou a tvarom, ktorá sa volá bakancs. Zo slova bakancs vzniklo slovenské slovo bagandža, ktoré ale má dnes už trochu iný význam.) Pôvod maďarského slova topán(ka) je neistý; do úvahy prichádzajú napríklad tieto možnosti: 1. Slovo môže pochádzať napr. zo zvukomalebného maďarského slova top vo význame „ťap, stúpnuť“, alebo z maďarského nárečového slova topa vo význame „majúci ploché/chybné nohy“. V prípade pôvodu z maďarčiny treba maďarské slovo topánka chápať ako zdrobneninu slova topán. 2. Slovo môže alternatívne pochádzať z južnoslovanského slova opanak (význam: sandále, opánka, to, čo sa obopína okolo nohy a pod.). Toto slovo vzniklo z veľmi rozšíreného praslovanského koreňa, ktorý mal viacero variantov a (mimochodom) v dnešnej slovenčine má podobu –pnúť- resp. –päť- (napr. v slovesách obopnúť, pripäť).[9][25][26][27][28][29]

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. České slovo bota môže znamenať: 1. topánka (v zmysle polpár obuvi), 2. vyššia kožená topánka, 3. čižma (t. j. obuv vyššia než členková topánka), 4. členková topánka[13][14][15][4]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. ISO 19952:2005 – Footwear. Vocabulary (definícia č. 68)
 2. a b c d e f g obuv. In: Pyramída. s. 3908-3909.
 3. obuv. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. dostupné online
 4. a b c obuv. In: Masarykův slovník naučný 1 A-Č. Praha : Československý kompas, 1925. 1166 s. S. 288-289.
 5. footwear. In: HAIS, Karel; HODEK, Břetislav. Velký anglicko-český slovník II F-M. 2. opr. vyd. Praha : Academia, 1992. 778 s. ISBN 80-200-0065-8. S. 101.
 6. Užitečné pojmy - odborné výrazy [online]. bata.sk, [cit. 2017-09-02]. Dostupné online.
 7. topánka. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 776.
 8. topánka. In: Slovník slovenského jazyka IV s-u. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964. 760 s. Dostupné online. S. 547-548.
 9. a b c ONDRUŠ, Šimon. Odtajnené trezory slov II. Martin : Matica slovenská, 2002. 225 s. ISBN 80-7090-659-6. S. 159.
 10. bota. In: PECIAR, Štefan, ed. Slovník slovenského jazyka I a-k. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1959. 832 s. Dostupné online. S. 121.
 11. bota. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. dostupné online
 12. bota. In: ORAVEC, Peter. Slovník slangu a hovorovej slovenčiny. Praha : Maxdorf, 2014. 327 s. ISBN 978-80-7345-326-8. S. 27.
 13. bota. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online
 14. NEČAS, Jaroslav; KOPECKÝ, Miloslav. Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílných výrazů. 2. přeprac. vyd. Praha : SPN, 1989. 332 s. ISBN 80-04-22417-2. S. 193.
 15. obuv. In: KORBAŘ, Tomáš, ed.; STRÁNSKÝ, Antonín, ed., et al. Technický naučný slovník 3 M – Po. 1. vyd. Praha : SNLT, 1963. 615 s. S. 308.
 16. svršek. In: Technický slovník naučný 7 R-Š. 1. vyd. Praha : Encyklopedický dům, 2004. 546 s. ISBN 80-86044-25-4. S. 505.
 17. a b PŘEDPISY A NORMY PRO OBUV: Třídění obuvi a obuvnických materiálů [online]. Zlín: INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, rev. 2016-09-01, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 18. Značení pracovní obuvi - normy [online]. Příbram V - Zdaboř: TOMIS CZ, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 19. ISO 19952:2005 – Footwear. Vocabulary
 20. DÖRFLER, Joana. Schuharten Übersicht [online]. München: damenschuhlexikon.de, [cit. 2017-09-06]. Dostupné online.
 21. sliper. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 22. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2017-09-06]. Dostupné online. Archivované 2017-09-06 z originálu.
 23. https://www.bata.sk/web/kategoria/web-katalog-sk-zeny#eyJmaWx0ZXJzIjp7ImlkaXRlbSI6eyJ2YWx1ZSI6NDEwMDV9fSwib3JkZXJpbmciOlt7ImhvdyI6ImFzYyIsImtleSI6InByaW9yaXR5In1dLCJsaW1pdCI6MjEsIm9mZnNldCI6MCwicmVjdXJzaXZlIjpmYWxzZX0=
 24. obuv. In: KRÁLIK, Ľubor. Stručný etymologický slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7. S. 644.
 25. heslá topánka, topán, topány, top, bakancs http://osnyelv.hu/czuczor/
 26. JENŐ, Zsoldos. A bocskortól a topánkáig. Magyar Nyelvőr, 1963, roč. 87, čís. 1, s. 121-122. Dostupné online [cit. 2017-09-06]. ISSN 0025-0236.
 27. KRÁLIK, Ľubor. Stručný etymologický slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7. S. 618.
 28. topán in: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tinta/TAMOP-4_2_5-09_Etimologiai_szotar/Etimologiai_szotar_750_750.html
 29. Német-magyar nagyszótár : új német helyesírással. Budapest : Akadémiai Kiadó, 2000. ISBN 9630575132. S. 1461.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Spolupracuj na Wikicitátoch Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Obuv
 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Obuv