Obvodová rýchlosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Obvodová rýchlosť je rýchlosť, ktorú má hmotný bod pri pohybe po kružnici. Je kolmá na sprievodič (čo je spojnica stredu kružnice, po ktorej sa pohyb uskutočňuje, s aktuálnou polohou hmotného bodu) a jej veľkosť je

kde je polohový vektor ( je polomer dráhy) a je uhlová rýchlosť hmotného bodu.

S obvodovou rýchlosťou sa okrem pohybu po kružnici stretávame aj pri otáčavom pohybe telesa. Vtedy sa rôzne časti telesa pohybujú rôznymi rýchlosťami, ktoré sú dané ich vzdialenosťou r od osi otáčania a vyššie uvedeným vzťahom .