Octavián Farský

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Prof. RNDr. Ing. et Ing. Octavián Farský - (* 24. november 1893, Vlkov pod Oškobrhem u Chlumce nad Cidlinou (okres Nymburk), Česko - † 16. apríl 1969, Brno, Česko) je menej známy český prírodovedec, poľnohospodársky a lesný inžinier, riadny profesor ochrany lesa a poľovníctva Lesníckej fakulty VŠZ v Brne, biológ a organizátor čs. lesníctva. V rokoch 19261930 bol za ČSR uvedený v Entomologen Adressbuch Ad. Hoffmanna vo Viedni.

Biografia[upraviť | upraviť kód]

Narodil sa roku 1893 vo Vlkově pod Oškobrhem (v „myslivně“ Zámek na Vlkově u Chlumce n. Cidlinou). Študoval na reálke v Novém Bydžove a potom pokračoval v štúdiu na poľnohospodársko-lesníckom odbore pri ČVUT v Prahe. Po skončení prvej svetovej vojny odišiel do Brna na štúdium lesníctva, kde neskôr začína i pracovať. V rokoch 19201945 tu pôsobil ako adjunkt fytopatologickej sekcie Moravských zemských výskumných ústavov poľnohospodárskych. Po druhej svetovej vojne dňa 3. mája roku 1945, t. j. krátko po oslobodení Brna bola činnosť ústavu plne obnovená a vtedy ešte doc. Farský sa stáva vedúcim ústavu ochrany lesov a poľovníctva VŠZL v Brne. Tu v roku 1947 habilitoval a neskôr pôsobil ako profesor a vedúci katedry ochrany lesov a poľovníctva až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1950 (po februárovom prevrate roku 1948 sa dostal do opozície s režimom a 11. decembra roku 1950 bol predčasne poslaný do dôchodku). V rokoch 1946/48 bol dekanom lesníckého odboru VŠ. Zomrel v roku 1969 v Brne.

Entomologické aktivity[upraviť | upraviť kód]

Počas svojho života sa zaoberal predovšetkým lesníckou ochranárskou problematikou a podieľal sa svojimi aktivitami na rozvoji nových smerov pri organizácii čs. lesníctva. Z ochranárskeho hľadiska prispieval k rozvoju lesníckej entomológie, o čom svedčí i veľa jeho odborných prác, článkov a príspevkov s touto tématikou. Na území Slovenska robil výskum niektorých škodcov - napr. v okolí Gabčíkova. Napísal viac ako 250 publikácií, kníh, pôvodných článkov a populárno-vedeckých prác z oboru ochrany lesov, poľovníctva, ovocinárstva a pod. Od roku 1921 bol členom moravsko-slezského odboru Čs. společnosti entomologické. S prof. RNDr. Josefom Kratochvílom popísal nový biologický druh - Taeniothrips laricivorus Krat. et Far.

Zdroje informácií o autorovi[upraviť | upraviť kód]

 • Koleška, Z.: 1980, Seznam biografii čs. entomologů. 2. [Doleschall - Fuska]. Zprávy Čs. spol. entomol., ČSAV, 16: 33 - 64, Tab.: 5 - 7, p. 46 - 47.
 • Okáli, I.; Országh, I.; Matoušek, B. & Hrabovec, I.: 1996, Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Stimul, Bratislava: 1 - 137, p. 35.
 • Groll, E. K. [ed.]: 2006, Entomologen der Welt (Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e. V.: „Farský, Oktavián“: (internet).

Bibliografia[upraviť | upraviť kód]

 • Farský, O.: 1921, Mšice krvavá.
 • Farský, O.: 1921, Puklice švestková.
 • Farský, O.: 1923, Bekyně zlatořitná a její hubení.
 • Farský, O.: 1923, Ptactvo a mníška.
 • Farský, O.: 1923, Význam ptactva pro ochranu zemědělských kultur a ochranu lesa.
 • Farský, O.: 1924, Bourovec prstenčivý.
 • Farský, O.: 1924, Zpráva o chorobách a škůdcích lesa za rok 1920.
 • Farský, O.: 1929, Několik poznámek k otázce o významu ptactva.
 • Farský, O.: 1929, Několik poznámek o poměru některých ptáků k nemocným housenkám mnišky a sosnokaze borového.
 • Farský, O.: 1931, Ochrana před dřevokazem čárkovaným.
 • Farský, O.: 1931, Pěstování topolů v Belgii a ve Francii.
 • Farský, O.: 1938, Nová choroba modřínů.
 • Farský, O.: 1939, O užitečnosti a škodlivosti bažanta v lese.
 • Farský, O.: 1953, Zjištění korovnice Cooleyovy na Moravě.
 • Farský, O.: 1955, O žíru puchýřníka lékařského na Gabčíkovsku.
 • Farský, O.: 1956, Zobonoska révová škůdcem topolů na Gabčíkovsku.
 • Farský, O.: K ochraně borových kultůr proti sypavce.