Preskočiť na obsah

Odbyt (predaj)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Odbyt (ako podniková funkcia aj odbytové hospodárstvo) je posledná fáza vnútropodnikového obratového procesu (obstarávanie-výroba-odbyt), čiže fyzický a dispozitívny prenos statkov (tovarov a služieb) na inú inštitúciu, spravidla na ekonomického partnera a spravidla s cieľom získať primeranú odmenu. Pojem v moderných podnikoch spravidla zahŕňa aj cielené vytváranie dopytu, a ak je dôraz na toto vytváranie dopytu, pojem významovo prechádza do pojmu marketing (v jeho klasickej definícii).

Pojem predaj je podmnožina pojmu odbyt - je to efektívna realizácia odbytu, teda spravidla vyvrcholenie odbytového úsilia (uzavretie zmluvy, balenie, zaslanie, spracovanie platby, záručné aktivity a pod.).

Ako základné funkcie odbytu sa uvádzajú:

  • dodať tovar na miesto spotreby /priestorová funkcia/
  • dodať tovar v správnom čase /časová funkcia/
  • dodať tovar v požadovanom množstve /kvantitatívna funkcia/
  • dodať tovar v požadovanej kvalite / kvalitatívna funkcia/
  • prenášať informácie medzi dodávateľom a odberateľom /komunikačná funkcia/

O jednotlivých teoretických prístupoch k odbytu pozri teória odbytu (príp. teória marketingu).