Ohlasovacia živnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ohlasovacia živnosť bola na Slovensku do mája 2010 živnosť, ktorá sa pri splnení určených podmienok smela prevádzkovať na základe ohlásenia (príslušnému živnostenskému úradu). Dokladom takejto živnosti bol živnostenský list. Delila sa na tri typy: voľná živnosť, remeselná živnosť alebo viazaná živnosť. Opakom ohlasovacej živnosti bola koncesovaná živnosť.

V súčasnosti už koncesované živnosti neexistujú a všetky živnosti sú teda už len ohlasovacie živnosti (prívlastok "ohlasovacia" pred slovom živnosť sa teda stal nadbytočným).

Náležitosti ohlásenia živnosti (platné dnes a podobne aj do mája 2010) pozri v článku živnostenské podnikanie.