Oleg Palumbíny

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

doc. RNDr. Oleg Palumbíny, PhD. je slovenský matematik a pedagóg. Zameriava sa na obyčajné diferenciálne rovnice a teóriu vyučovania matematiky.

Publikačná činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce[upraviť | upraviť zdroj]

 • Tóthová Mária and Palumbíny Oleg: On monotone solutions of the fourth order ordinary differential equations. Czechoslovak Mathematical Journal 45 (120) (1995). s. 737-746.
 • Palumbíny Oleg: On the existence of monotone solutions of a certain class of n-th order nonlinear differential equations. Mathematica Slovaca 47 (1997). No. 5. s. 527-537.
 • Palumbíny Oleg: On existence of Kneser solutions of a certain class of n-th order 1 nonlinear differential equations. Mathematica Bohemica 123 (1998). No. 1. s. 49-65.
 • Palumbíny Oleg: On oscillatory solutions of fourth order ordinary differential equation. Czechoslovak Mathematical Journal 49 (124) (1999). s. 779-790.
 • Palumbíny Oleg: On oscillation criteria of fourth order linear differential equations. Czechoslovak Mathematicai Journal. 53 (2003). s. 467-477.

Publikované vedecké práce za posledných 5 rokov[upraviť | upraviť zdroj]

 • Palumbíny, O.: On asymptotic formulas for solutions of third-order LDEs. Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Series C (2001). no. 5. s.69-73.
 • Palumbíny, O.: On existence of monotone solutions of nonhomogeneous linear differenfial equafions of the third orda Zborník 2. medzinárodnej vedeckej konferencie o aplikovanej matematike a informatike 2002. Sekcia aplikovanej matematiky. s. 54-58.
 • Palumbíny, O.- Tóthová M.: On P-monotone solutions of fourth-order nonhomogeneous linear differential equations. Acta Mathematica Fakulty prírodných vied UKF Nitra. Zväzok 6 (2003).
 • Palumbíny, O.: On oscillation criteria of fourth order linear differential equations. Czechoslovak Mathematicai Journal. 53 (2003). s. 467-477.
 • Palumbíny, O.: On existence of Kneser solutions of complete nonhomogeneous fourth-order LDEs. Zborník 3. medzinárodnej vedeckej konferencie APLIMAT 2004, pp 767-770.
 • Palumbíny, O.: On mathematical induction, Acta Math. FPV UKF Nitra, Zväzok 7 (2004), pp. 111-115

Účasť na riešení (vedenie) najvýznamnejších vedeckých projektov za posledných 10 rokov[upraviť | upraviť zdroj]

 • Vedúci projektu grantu VEGA č. 1/9094/02 pod názvom "O existencii oscilatorických riešení lineárnej diferenciálnej rovnice n-tého rádu (n = 3, 4) s kvázideriváciami na nekompaktnom intervale"
 • Zástupca vedúceho projektu grantu VEGA č. 1/9095/02 pod názvom "Analýza dynamiky singulárne perturbovaných diferenciálnych rovníc blízko nehyper bolickej kritickej variety"

Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výsledkov[upraviť | upraviť zdroj]

 • 20 citácií a viacero ohlasov formou vyžiadania separátov

Oblasti pedagogickej činnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Prednášky[upraviť | upraviť zdroj]

 • Aplikovaná matematika II
 • Aplikovaná matematika III
 • Aplikovaná matematická štatistika
 • Matematické metódy vyhodnocovania experimentov
 • Matematické metódy plánovania a vyhodnocovania experimentu
 • Lineárna algebra
 • Plánovanie a vyhodnocovanie experimentu
 • Pravdepodobnosť a štatistika
 • Základy inžinierskej matematiky

Učebné texty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Halabrín, M., Tóthová, M., Urbaníková, M., Trubenová, J., Červeňanský., J., Masárová, R., Dilingerová,
  Palumbíny, O., Vrábeľ, R.: Matematika I., Mtf STU. Bratislava 2000, 274 strán
 • Palumbíny, D., Palumbíny, O.: Algebra II., FPV UKF. Nitra 2001, 216 strán
 • Halabrín M. a kolektív: Matematika II., MtF STU. Bratislava 2005, 212 strán