Organizovaný zločin

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Organizovaný zločin (organizácie organizovaného zločinu sa v mnohých kontextoch mimo práva nepresne označujú ako mafia) je taktické označenie špecifickej skupiny trestných činov, ktoré sú, alebo boli, spáchané členmi zločineckých skupín[1]. Možno zaň tiež považovať páchanie obzvlášť závažného zločinu, alebo opakované páchanie viacerých úmyselných trestných činov po dlhšiu, či neurčitú dobu. Toto konanie sa vyznačuje plánovitosťou jeho páchateľov so snahou vytvárať čo najväčší nelegálny zisk, alebo je spojené s motiváciou získania faktickej moci na určitom teritóriu.

Z pohľadu trestného zákona ide o činnosť zločineckej skupiny, ktorá pôsobí dlhodobo, má určitú hierarchickú štruktúru, charakterizuje ju deľba úloh medzi jej členmi a používanie násilia alebo iných prostriedkov vhodných k zastrašeniu[2], alebo ovplyvňovaniu politiky, ekonomiky, masmédií, štátnej a verejnej správy.


Slovensko a organizovaný zločin[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenský Trestný zákon neobsahuje slovo mafia alebo mafián[3], napriek tomu sú tieto slová pri popise trestných činov (spoločne so slovom podsvetie[4]) často používané napríklad tlačou[5] aj na Slovensku. Avšak slovo „mafia“ existuje v judikatúre Najvyššieho kasačného súdu Talianskej republiky (Corte di Cassazione) od 12. novembra 1974, kde je mafia definovaná ako

„akákoľvek skupina osôb, ktorá má úmysel zločineckými prostriedkami prevziať moc alebo udržať kontrolu nad lokalitami, skupinami alebo výrobnými činnosťami pomocou systematického zastrašovania a infiltrácie členov v snahe vytvoriť stav podriadenosti a mlčanlivosti (omertà), ktorý znemožňuje alebo extrémne sťažuje využiť bežné spôsoby trestnoprávneho zásahu zo strany štátu.“[3]

Definície organizovaného zločinu vo svete[upraviť | upraviť zdroj]

V článku uverejnenom v roku 1931 Walter Lippmann opisuje tzv. americké „podsvetie“ (angl. Underworld).[4] Podľa Leanzu sa tento popis spred 88 rokov hodí viac než neskoršie definície iných autorov na jav organizovaného zločinu.[3] Autor vychádza z predpokladu, že “podsvetie nespadá do kategórií bežnej kriminality“, a nedá sa „zlikvidovať presadzovaním zákonnosti“. Podsvetie „plní funkciu, ktorá v konečnom dôsledku vychádza z dopytu verejnosti“, keď poskytuje nezákonné služby ako prostitúcia, obchodovanie s drogami a alkoholom, atď., po ktorých „túži ľudský apetít“, čo umožňuje rozkvet „veľkého odvetvia“ kontrolovaného „podsvetím“, ktorého „produkty konzumujú najlepší americkí muži a ženy“.[4]

Podľa Leanzu neexistuje všeobecne akceptovaná definícia organizovaného zločinu, ktorá by sa uplatňovala v rôznych právnych systémoch sveta. Niektoré štáty vo svojom národnom práve kodifikovali definíciu organizovaného zločinu a to buď ratifikáciou Dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu (anglicky United Nations Convention against Transnational Organizes Crime, UNCTOC)[6] alebo z vlastnej iniciatívy.[3]

Organizovaný zločin na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Organizovaný zločin špecifickej skupiny trestných činov, ktoré sú, alebo boli, spáchané členmi zločineckých skupín.[7] Možno zaň tiež považovať páchanie obzvlášť závažného zločinu, alebo opakované páchanie viacerých úmyselných trestných činov po dlhšiu, či neurčitú dobu. Toto konanie sa vyznačuje plánovitosťou jeho páchateľov so snahou vytvárať čo najväčší nelegálny zisk, alebo je spojené s motiváciou získania faktickej moci na určitom teritóriu.

Slovenský Trestný zákon v § 129 ods. 4 uvádza definíciu „zločineckej skupiny“ a § 296 stanovuje trest za založenie, účasť alebo podporu zločineckej skupiny.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Slovenská terminologická databáza - organizovaný zločin [online]. data.juls.savba.sk, 8.10.2008, [cit. 2010-06-26]. Dostupné online.
  2. SITA. Organizovaný zločin na Slovensku rastie [online]. Pravda, 12.03.2004, [cit. 2016-11-11]. Dostupné online.
  3. a b c d LEANZA, Piero. Organizovaný zločin a nadnárodný organizovaný zločin [online]. Materiály ku konferencii "Organizovaný zločin a transnacionálny organizovaný zločin" (Celoslovenské podujatie v Pezinku, 28. apríla 2017), [cit. 2020-12-07]. Dostupné online.
  4. a b c W. Lippmann, The Underworld: Our Secret Servant, vo Forum, Január 1931, zväzok LXXXV, č. 1, s. 1-4. (anglicky)
  5. Vraždu mafiánov Tutiho a Papasa si mal objednať Černák [online]. Pravda.sk, 2020-06-08, [cit. 2020-12-13]. Dostupné online.
  6. Document EUR-Lex - 32001D0087 - EN - EUR-Lex (Rozhodnutie Rady z 8. decembra 2000 o podpise Dohovoru Organizácie spojených národov proti nadnárod..) [online]. eur-lex.europa.eu, [cit. 2020-12-07]. Dostupné online. (po anglicky)
  7. Slovenská terminologická databáza - organizovaný zločin [online]. data.juls.savba.sk, 8.10.2008, [cit. 2020-12-13]. Dostupné online.