Hierarchia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Hierarchický systém usporiadania vedomostí ľudstva v Diderotovej Encyklopédii z roku 1751.

Hierarchia (z gr. ιερός (hierós) = svätý, posvätný + άρχω (árcho) = pravidlo, princíp »» ιεραρχία (hierarchía)) je spôsob usporiadania systému, v ktorom je každý prvok alebo článok, s výnimkou najvrchnejšieho, podriadený jedinému nadriadenému prvku alebo článku.

Takéto usporiadanie sa dá aplikovať na sociálne systémy, organizačné štruktúry, katalogizačné a kategorizačné schémy, kybernetické systémy a pod. Charakteristickým príznakom hierarchie je práve vzťah nadriadenosti a podriadenosti.

Typickými príkladmi hierarchického usporiadania sú napríklad

Hierarchia armády[upraviť | upraviť zdroj]

Napriek uvedenej hodnostnej hierarchii sa v armáde vyskytuje aj funkčná hierarchia. Niekedy sa môže stať, že vojak hodnostne nižší má vyššiu funkciu a je nadriadený hodnostne vyššiemu.

Hierarchia Rímskokatolíckej cirkvi[upraviť | upraviť zdroj]

 • pápež - hlava Rímskokatolíckej cirkvi, je najvrchnejším prvkom hierarchie
  • konkláve - zhromaždenie kardinálov, ktorí volia pápeža
   • kardinál - príslušník zboru kardinálov - navyšších hodnostárov Rímskokatolíckej cirkvi
    • kardinál - biskup
    • kardinál - kňaz
    • kardinál - diakon
     • arcibiskup - biskup v arcidiecéze
      • biskup - najvyšší predstaviteľ diecézy
       • sídelný biskup
       • pomocný biskup - svätiaci
       • biskup-koadjútor - spolusprávca
        • kňaz - ten, ktorý prináša obetu v chráme
         • dekan - má na starosti určitý počet farností, ktoré tvoria dekanát
         • farár - má na starosti vedenie farnosti
         • kaplán - duchovný viazaný na kaplnku, mladší pomocný kňaz vo farnosti, alebo duchovný pridelený k určitému spoločenstvu
         • výpomocný duchovný - kňaz, ktorý je daný určitý čas na určité miesto na výpomoc
          • diakon - zastáva službu, ktorá má charitatívny a administratívny charakter


Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]