Osobný automobil

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Volkswagen Golf V, typický osobný automobil

Osobný automobil alebo osobné motorové vozidlo alebo hovorovo osobné auto je automobil kategórie M1, čiže motorové vozidlo najmenej so štyrmi kolesami určené na prepravu sediacich osôb a ich batožín, ktoré má najviac deväť miest na sedenie, vrátane miesta pre vodiča, a celkovú hmotnosť neprevyšujúcu 3,5 t, a ktorého priestor na batožiny nie je väčší ako priestor na prepravu osôb (pozri Vyhláška 116/1997 Z.z.; Zákon o DPH; Smernica Rady 71/156/EHS; zákon 725/2004 Z.z.).

Je to najrozšírenejší typ automobilu. Tieto automobily sa rozdeľujú podľa mnohých kritérií do skupín, napríklad podľa tvaru karosérie , podľa typu motora, pohonu alebo paliva. Väčšina svetových automobiliek vyrába práve osobné automobily. Medzi najväčšie automobilky patrí napríklad japonská Toyota, americký General Motors alebo nemecký Volkswagen.