Preskočiť na obsah

Ostružina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ostružina (nárečovo aj: ostružlina[1]) môže byť:

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b ostružlina. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok I A – K. Bratislava : Veda, 1994. 933 s. ISBN 80-224-0183-8. S. 654-655.
 2. BARANEC, Tibor; POLÁČIKOVÁ, Mária; KOŠŤÁL, Jaroslav. Systematická botanika. Nitra : Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2001. S. 100.
 3. ružovité. In: BETINA, Vladimír, et al. Malá encyklopédia biológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1975. 556 s. (Malá encyklopédia.) S. 436.
 4. a b c ostružina. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 449.
 5. ČERVENKA, Martin, et al. Slovenské botanické názvoslovie : rastlinná výroba. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1986. 517 s. S. 399.
 6. Matica slovenská. Letopis Matice slovenskej. [s.l.] : tlač. K. Goriška, 1873. 624 s. Dostupné online. S. 53.
 7. MANSFELD, Rudolf; BÜTTNER, R.. Mansfeld's Encyclopedia of Agricultural and Horticultural Crops ((Except Ornamentals)). [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2001. 3641 s. ISBN 978-3-540-41017-1. S. 436.
 8. KIRÁLY, Gergely; SOCHOR, Michal; TRÁVNÍČEK, Bohumil. Reopening an old chapter: A revised taxonomic and evolutionary concept of the Rubus montanus group. Preslia, 2017, roč. 89, čís. 4, s. 309–331. Dostupné online [cit. 2019-04-30]. ISSN 0032-7786. DOI10.23855/preslia.2017.309.
 9. a b Zoznam nizsich a vyssich rastlin Slovenska [online]. ibot.sav.sk, [cit. 2019-04-27]. Dostupné online.
 10. ČERVENKA, Martin, et al. Slovenské botanické názvoslovie : rastlinná výroba. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1986. 517 s. S. 401.
 11. černica. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 189.
 12. ostružina. In: GAŠPARÍKOVÁ, Želmíra; KAMIŠ, Adolf. Slovensko-český slovník. Vyd. 3. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 815 s. (Střední slovníky jednostranné.) S. 343.
 13. Jozef Ľudovít Holuby. Obrazy zo života. [s.l.] : Alfa, 1993. 199 s. S. 80.
 14. ostružina. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok II l – o. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1960. 648 s. Dostupné online. S. 612.


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.