Oto Tomeček

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Oto Tomeček
historik
historik
Narodenie2. júl 1974 (49 rokov)
Banská Bystrica

PhDr. Oto Tomeček, PhD. (* 2. júl 1974, Banská Bystrica) je slovenský historik a vysokoškolský pedagóg pôsobiaci na Katedre histórie Fakulty humanitných vied Univezity Mateja Bela v Banskej Bystrici, syn Otta Tomečka.

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

Základnú a strednú školu navštevoval vo svojom rodisku v Banskej Bystrici. Po absolvovaní gymnázia v roku 1992 študoval v rokoch 1992 – 1997 na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dvojodbor geografia – história.

Od roku 1997 pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Katedre histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde vedie nasledovné kurzy: historická geografia, historická demografia, dejiny správy a dejiny umenia. Od roku 2008 prednáša tiež na Katedre európskych kultúrnych štúdií Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela predmet politická historická geografia strednej Európy.

Je členom Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v Bratislave a členom redakcie vedeckého časopisu pre historické vedy Acta historica Neosoliensia.

Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na historickú geografiu Slovenska, predovšetkým na vývoj odboru, humánnu historickú geografiu Slovenska (vývoj osídlenia, obyvateľstva a cestnej siete), politickú historickú geografiu (historické hranice menších územných celkov), regionálne dejiny mesta Banská Bystrica a jeho zázemia do polovice 19. storočia a dejiny uhliarstva na Slovensku. Je úspešným riešiteľom viacerých grantových úloh a autorom viac ako 50 publikačných výstupov vydaných na Slovensku a v zahraničí. Autorsky sa podieľal na príprave monografií obcí Donovaly (2002), Brusno (2004) a Slovenská Ľupča (2010).

Publikácie a štúdie[upraviť | upraviť zdroj]

  • TOMEČEK, O. (ed.): Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia. Banská Bystrica : FHV UMB, 2009. 165 s. ISBN 978-80-8083-915-4
  • TOMEČEK, O.: Drevorubači a uhliari v lesoch Banskej Bystrice : K problematike osídlenia horských oblastí banskobystrického chotára do polovice 19. storočia. Banská Bystrica : FHV UMB, 2010. 216 s. ISBN 978-80-557-0094-6
  • TOMEČEK, O.: Hranice mesta Banská Bystrica od roku 1255 do súčasnosti. In: Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice I. Banská Bystrica : FHV UMB - Štátna vedecká knižnica, 2006, s. 16 – 31.
  • TOMEČEK, O.: Poznámky k vývoju a aktuálnemu stavu historickogeografického výskumu na Slovensku. In: Historická geografie 34. Praha : Historický ústav AV ČR, 2007, s. 21 – 43.
  • TOMEČEK, O.: Formovanie osídlenia drevorubačských a uhliarskych osád na území mesta Banská Bystrica. In: Historický časopis, r. 57, 2009, č. 2, s. 195 – 222.
  • TOMEČEK, O.: Na margo obsahu exemplárov máp 1. vojenského mapovania. In: Historické mapy : Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : Kartografická spoločnosť SR; Slovenský národný archív, 2009, s. 143 – 150.
  • TOMEČEK, O.: Ľupčiansky hrad a jeho majetková doména. In: Slovenská Ľupča. Banská Bystrica : DALI-BB, 2010, s. 27 – 37.
  • TOMEČEK, O.: Uhliari a uhliarske remeslo v lesoch na okolí Banskej Bystrice. In: Lesy v dejinách Zvolenskej stolice : Lesné remeslá v kultúre a zamestnaní obyvateľstva v stredoveku a ranom novoveku. Banská Bystrica : Lesy SR; Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2011, s. 61 – 92 a 138 – 142.
  • HOMOLA, Vladimír – TOMEČEK, Oto (eds.): Hrad Ľupča : Klenot Pohronia vo svetle vekov. Podbrezová : Železiarne Podbrezová, 2017. 368 s. ISBN 978-80-972801-5-4
  • TOMEČEK, O.: Z dejín donovalských osád a farnosti. / The history of the Donovaly settlements and parish. Donovaly : Obec Donovaly, 2017. 72 s. ISBN 978-80-972766-5-2