Oxid dusičitý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec NO2
Vzhľad žltohnedý plyn, žltohnedá kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 46,006 g/mol
Teplota topenia -11,20 °C
Teplota varu 21,20 °C
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
04 - plyn pod tlakom03 - oxidačná látka06 - toxická látka05- korozívna a žieravá látka
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
NO2 vlavo, N2O4 vpravo

Oxid dusičitý (NO2) je žltohnedý, agresívny, jedovatý plyn.[1] V kvapalnej forme pri nižšej teplote je tvorený dimérnymi diamagnetickými molekulami N2O4.[2]

N2O4 ⇌ 2 NO2

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

V ovzduší patrí k plynom, ktoré spôsobujú kyslé dažde a smog. Uvoľňuje sa rozkladom kyseliny dusičnej. Je jedným z piatich oxidov dusíka.

Oxid dusičitý a oxid dusnatý sú medziprodukty pri výrobe kyseliny dusičnej. Jeho molárna hmotnosť je 46.

Rozpúšťaním oxidu dusičitého vo vode vzniká kyselina dusičná:

3 NO2 + H2O → 2 HNO3 + NO

Vplyv na živý organizmus[upraviť | upraviť zdroj]

Pôsobí dráždivo na sliznice dýchacích ciest a znižuje ich obranyschopnosť proti infekciám. Od istých koncentrácii (ca. od 100 - 200 mg.m-3 počas niekoľkých minút) spôsobuje inhalačné otravy spojené s toxickým opuchom pľúc, ktoré pri ťažkom priebehu môžu byť smrteľné.

Využitie[upraviť | upraviť zdroj]

  • Oxid dusičitý je medziprodukt pri výrobe kyseliny dusičnej (HNO3);
  • Silné oxidačné činidlo v priemyselných procesoch;
  • Oxidačné činidlo v raketových palivách.

Oxidant v raketových palivách[upraviť | upraviť zdroj]

Kvapalný oxid dusičitý sa používa v bipropelantoch ako okysličovadlo v raketových motoroch, najčastejšie v kombinácii s hydrazínom ako palivom. Zmes hydrazínu s oxidom dusičitým je hypergolická, t. j. reakcia (horenie) sa začína automaticky po zmiešaní oboch zložiek pohonnej látky. Raketové motory pri použití tejto zmesi sú jednoduchšie a spoľahlivejšie, lebo nepotrebujú zapaľovací systém. Spaľovanie prebieha podľa rovnice:

2N2H4 + N2O4 → 3N2 + 4H2O.

Napriek tomu, že obe zložky horenia sú vysoko toxické, splodiny horenia sú neškodné.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. BEZPEČNOSTNÍ LIST, Oxid dusičitý, Datum : 20. 8. 2015 [online]. siad.cz, [cit. 2022-03-08]. Dostupné online.
  2. Gustav Plesch, Jozef Tatiersky. SYSTEMATICKÁ ANORGANICKÁ CHÉMIA [online]. Bratislava: Univerzita Komenského, [cit. 2022-03-08]. Dostupné online. , strana 38

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]