Hydrazín

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Hydrazín
Hydrazín
Hydrazín
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec N2H4
NH2-NH2
Synonymá diazán
Vzhľad bezfarebná olejovitá kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 32,0452 g/mol
Teplota topenia 2 °C
Teplota varu 114 °C
Hustota 1,021 g/cm3
Rozpustnosť vo vode
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka05- korozívna a žieravá látka06 - toxická látka08 - látka nebezpečná pre zdravie09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Vety H H221, H301, H311, H314, H317, H331, H350, H410
Vety P P201, P261, P273, P280, P301, P310, P305, P351, P338
NFPA 704
NFPA 704.svg
4
4
3
Ďalšie informácie
Číslo CAS 302-01-2
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Hydrazín (iným názvom DIAMID), N2H4 (NH2-NH2) je bezfarebná olejovitá kvapalina s amoniakovým zápachom, rozpustná v liehu (CH3-CH2-OH)a vode. Je vysoko toxický a má silné karcinogénne účinky. Hydrazín je na vzduchu (alebo za určitých okolností) samozápalný, pretože má silné redukčné účinky (prudko viaže kyslík). V organickej chémii sa systémovo pomenúva diazán. Je to nestála slabá dvojsytná zásada s teplotou topenia 1,4 °C, teplotou varu 113,5 °C. Pripravuje sa oxidáciou amoniaku (NH₃) chlórnanom sodným (NaClO). Soli hydrazínu sa používajú v chemickom priemysle pri výrobe farbív a liečiv. Používa sa ako zložka raketového paliva. Samotný hydrazín je veľmi ekologické palivo, pretože horením vzniká dusík a voda.