Oxid osmičelý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Oxid osmičelý
Oxid osmičelý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec OsO4
Systematický názov Oxid osmičelý
Vzhľad bezfarebná až svetlo žltá priesvitná pevná látka
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 254,23 g/mol
Teplota topenia 40,25 °C
Teplota varu 130 °C
Hustota 4,9 g/cm³ (pevné skupenstvo)
Rozpustnosť 6 g/100 ml (25 °C)
Bezpečnosť
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
4
4
 
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.


Oxid osmičelý (OsO4) je zlúčenina kyslíka s osmiom, ktorý v ňom má oxidačné číslo VIII. Samotný oxid osmičelý je jedným z troch známych oxidov s prvkom v najvyššom oxidačným stave (ešte existuje oxid rutheničelý a oxid xenoničelý).

Oxid osmičelý tvoria žltkasté kryštály, má nízky bod topenia, Tavenina vrie pri 140 ° C. Vzniká oxidáciou osmia voľným kyslíkom pri teplotách okolo 400 ° C. Oxid osmičelý sa využíva napr. v organickej chémii pri výrobe cis-diolov z alkénov, produkty majú pomerne vysokú čistotu a sú vyššie aj výťažky.