Parameter

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Parameter je veličina charakterizujúca systém alebo proces, napr. stav, typická vlastnosť, charakteristická veličina, merateľná charakteristika, hodnota, veličina výkonu, úroveň, veličina majúca stálu hodnotu.

Napr. parameter auta (farba, rýchlosť, zrýchlenie, spotreba), parameter kábla (priemer, materiál, elektrický odpor, dĺžka)

Matematicky dané parameter je konštanta, ktorá sa mení.