Perturbácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Perturbácia môže byť:

 • knižne: porucha, rušenie (napr. perturbácia národa)[1]
 • vo fyzike: fyzikálny rušivý vplyv sťažujúci výpočty, spôsobujúci nepravidelnosti, vnášajúci chyby do merania,[2] pozri perturbácia (fyzika)
 • v astronómii: (malá) odchýlka od ideálnej dráhy kozmického telesa obiehajúceho centrálne teleso spravidla v dôsledku gravitácie ďalšieho telesa alebo telies, ale aj napr. odporom prostredia, synonymum: porucha, porucha dráhy,[3][4][5][6] pozri perturbácia (astronómia)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Peciar, Štefan, ed. (1963), „perturbácia“, Slovník slovenského jazyka, III., P – R (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 157 
 2. Šaling, Samo; Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Zuzana (2000), „perturbácia“, Veľký slovník cudzích slov (2. revid. a dopl. vyd.), Bratislava; Veľký Šariš: SAMO, str. 934, ISBN 80-967524-6-4 
 3. Bahýľ, V.[ladimír]; Gajdoš, Š.[tefan]; Koza, J.[úlius]; Pittich, E.[duard]; Plávalová, E.[va]; Šišulák, S.[tanislav] (2017), „Súpis termínov z astronómie (pokračovanie)“, Kultúra slova (Bratislava; Martin: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied; Jazykový odbor Matice slovenskej) 51 (2): 83, 2017-04-20, ISSN 0023-5202, http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2017/2/ks2-2017.pdf#page=78, dost. 2018-08-02 
 4. Hajduk, Anton; Štohl, Ján, edi. (1987), „poruchy“, Encyklopédia astronómie (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, str. 486 
 5. „porucha dráhy“, Technický slovník naučný, 6, P – Q (1. vyd.), Praha: Encyklopedický dům, 2004, str. 245, ISBN 80-86044-24-6 
 6. „poruchy dráhy“, Malá slovenská encyklopédia (1. vyd.), Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied; Goldpress Publishers, 1993, str. 568, ISBN 80-85584-12-3 
 7. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „perturbácia“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=perturbácia&s=exact&c=rc31&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8#, dost. 2018-08-01 
 8. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „pertubácia“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=pertubácia&s=exact&c=rc31&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8#, dost. 2018-08-01 
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.