Peter Mulík

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Peter Mulík
slovenský historik
Narodenie7. apríl 1957 (67 rokov)
Alma materFilozofická fakulta UK v Bratislave
Rímskokatolícka cyrilomedtodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave

PhDr. Peter Mulík (* 7. apríl 1957), PhD. je slovenský historik so špeciálnym zameraním na dejiny vzťahov štátu a cirkvi v slovenskom a medzinárodnom kontexte a na slovenské dejiny 20. storočia.

Orientuje sa na všeobecné dejiny, vzťahy štátu a cirkví, etnogenézu, nacionalizmus a konfesionalizmus, teológiu, katolícku sociálnu náuku.

Vzdelanie[upraviť | upraviť zdroj]

Pôsobiská[upraviť | upraviť zdroj]

 • Historický ústav Slovenskej akadémie vied – odborný pracovník oddelenia najnovších svetových dejín (1989 – 1995)
 • Ministerstvo kultúry SR – riaditeľ cirkevného odboru MK SR (1995 – 1996)
 • Ústav pre vzťahy štátu a cirkví – riaditeľ ústavu (1997 – 1999)
 • Matica slovenská – vedecký pracovník Slovenského historického ústavu MS (1999 –), tajomník MS (2000 – 2014), tajomník predsedu MS (2014 – 2018), riaditeľ Slovenského historického ústavu (2014 – 2015), šéfredaktor Historického zborníka (2014 –)

Pedagogická činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Výberová bibliografia[upraviť | upraviť zdroj]

Monografie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Mulík, P.: Cirkev v tieni totality. Dobrá kniha, Trnava 1994, 106 s.
 • Mulík, P.: Nenávideli ma bez príčiny. Totalitný štát a cirkev. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2000. 254 s.
 • Mulík, P.: Wieshaider, W. (koordinátori): Recht und Religion in Mittel- und Osteuropa. Band 1. Slowakei. WUV Universitätsverlag, Viedeň 2001, 150 s.
 • Mulík, P.: Náboženstvo v Slovenskej republike. Die Religion in der Slowakischen Republik. Religion in the Slovak Republic. Bratislava, Slovenská informačná agentúra 1996, 16 s.
 • Mulík, P.: Modely ekonomického zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností. Ways of Financing Churches and religious societies. Modelle der Finanzierung von Kirchen und Religionsgemeinschaften. Ministerstvo kultúry SR – Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava 1997, 234 s.
 • Mulík, P.: Katolícka cirkev a Slováci. Úsilie Slovákov o samostatnú cirkevnú provinciu. Bernolákova spoločnosť – Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava 1998, 112 s.
 • Letz, R. – Mulík, P. – Bartlová, A.: Slovenská ľudová strana v dejinách. Matica slovenská, Martin 2006.
 • Marsina, R. – Mulík P.: Franko Víťazoslav Sasinek. Najvýznamnejší slovenský historik 19. storočia 1930 – 1914. Matica slovenská, Martin 2007. 230 s.
 • Mulík, P: Slovo o slove. K niektorým problémov slovenskej historickej terminológie. Bernolákova spoločnosť, Bratislava 2001. 144 s.
 • Marsina, R. – Mulík, P. (zost.): Etnogenéza Slovákov. Kto sme a aké je naše meno. Martin : Matica slovenská 2009, 179 s. – Druhé vydanie: Matica slovenská 2011.
 • Letz, R. – Mulík, P. a kol.: Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku. Martin : Matica slovenská 2009, s. 270.
 • Marsina, R. – Mulík, P. (Ed.): Etnogenéza Slovákov. Kto sme a aké je naše meno. Rozšírené a doplnené vydanie. Martin : Matica slovenská 2011, 2012 s.
 • Mulík, P. (Ed): Čo písal o našich dejinách Franko Sasinek. Historické práce Franka V. Sasinka a ich vnímanie v súčasnej slovenskej historiografii. Matica slovenská : Martin 2015.
 • Mulík a kol.: Prelom dejín. Rok 1945 v slovenských a európskych dejinách. Matica slovenská : Martin 2016. 339 s.
 • Mulík, P. - Pavelcová, Z.: Pittsburská dohoda. 100 rokov od podpísania Česko-slovenskej dohody v Pittsburghu, Matica slovenská, 2019, 228 s.
 • Mrva, I. - Mulík, P.: Rok 1918 a Slováci. Matica Slovenská, Martin 2019, 168 s.
 • Mulík, P. a kol.: Rok slovenských historických rozhodnutí. Rok 1939. Matica slovenská, Martin 2021, 248 s.
 • Mulík, P.: Podiel kresťanstva na formovaní Slovákov. Matica slovenská, Martin 2021, 260 s.

Významné zahraničné aktivity[upraviť | upraviť zdroj]

 • Odborná stáž v Collegium Carolinum v Mníchove (marec – máj 1992) venovaná štúdiu dejín štátnej cirkevnej politiky v Európe.
 • Odborné turné po USA (október 1996) na pozvanie Medzinárodnej akadémie pre slobodu náboženstva a viery – International Academy for Freedom of Religion and Belief. Kolokviá v New Yorku, Washingtone, Provo (Utah) a Vaco (Texas).
 • Členstvo (podpredseda) vo vedeckej rade Ústavu pre porovnávací výskum vzťahov štátu a cirkví v Berlíne (1998 – 1999).
 • Odborná stáž a postgraduálne štúdium na Katolíckej teologickej fakulte Eberhard Karls Universität Tübingen - NSR (júl 2001)