Plánovanie podnikových zdrojov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Plánovanie podnikových zdrojov alebo enterprise resource planning (ERP) je vnútropodnikový softvérový informačný systém používaný na správu a koordináciu všetkých zdrojov, pracovísk a funkcií biznis sféry prostredníctvom zdieľaných dátových úložísk.

Stavba ERP[upraviť | upraviť zdroj]

ERP systém pozostáva z modulových softvérových a hardvérových jednotiek, ktoré komunikujú na lokálnej sieti (LAN). Modulový princíp dovoľuje podniku pridať alebo rekonfigurovať moduly (aj od rôznych dodávateľov), pričom sa zachováva integrita dát v rámci jednej zdieľanej databázy, ktorá je centralizovaná.

História[upraviť | upraviť zdroj]

ERP je pôvodne odvodený z MRP II (Manufacturing Resource Planning), ktoré je nástupcom MRP (Material Requirements Planning). ERP systémy sú zamerané na výrobu, logistiku, distribúciu, zásoby, fakturáciu a účtovníctvo podniku. ERP softvér má často dosah aj na ďalšie sféry biznisu ako je marketing alebo ľudské zdroje.

Systémy boli masovo nasadzované koncom 90. rokov v súvislosti Y2K problémom. Mnoho firiem využilo túto príležitosť, aby nahradilo svoj zastaraný podnikový informačný systém založený na odkazoch, novým prelomovým riešením na princípe zdieľania. Pokles predaja bol zaznamenaný až s blížiacim sa príchodom roku 2000, kedy väčšina spoločností už mala implementované svoje riešenie Y2K problému.
ERP je často nesprávne označované ako „back office systems“, čo znamená, že nedochádza k priamemu kontaktu so zákazníkom, na rozdiel od CRM (Customer Relationship Management), riešení SRM (Supplier Relationship Management), či e-Business systémov (eCommerce, eGovernment, eTelecom, eFinance).

ERP II[upraviť | upraviť zdroj]

ERP II, pojem zavedený po roku 2000 je používaný v súvislosti s nastupujúcou generáciou ERP systémov. Upravené riešenie je založené na webovom rozhraní, ktoré dovoľuje súčasne interným pracovníkom a externým zdrojom (dodávatelia, zákazníci), pristupovať v reálnom čase k dátam, uloženým v systéme.

Nástupca je odlišný aj v spôsobe harmonizácie systému s biznis sférou. Kým prvé systémy boli dizajnované bez ohľadu na podnikové fungovanie, v súčasnosti je trend opačný, pričom dôraz je pri vývoji informačného systému kladený najmä na to, ako podnik funguje. V súčasnosti toto riešenie poskytuje väčšina známych firiem, zaoberajúcich sa ERP.