Poistný podvod

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Poistné podvody pri poistení motorových vozidiel patria na Slovensku medzi najčastejšie.

Poistný podvod alebo poisťovací podvod je trestný čin, ktorý spočíva vo vylákaní poistného plnenia bez zjavného právneho nároku. Zvyčajne spočíva v uvedení nepravdivých údajov o poistnej udalosti, ktoré následne ovplyvňujú výšku plnenia. Typickým príkladom je predstieranie fiktívnej škody, ktorá sa nikdy nestala, alebo sa nestala tak ako ju klient poisťovne popísal.[1]

V trestnom zákone (Predpis č. 300/2005 Z. z.) [2] je definovaný ako spôsobenie škody inej osobe, tým že ju uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie poistného plnenia. Za trestné je považované aj napomáhanie pri získaní poistného plnenia, ktoré nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie.

Podvodné vylákanie poistného plnenia predstavuje výraznú časť všetkých poistných udalostí. Odhaduje sa, že v Európe tvoria poistné podvody priemerne 20 % až všetkých poistných udalostí.[3][4] Na Slovensku sa podľa odhadov toto číslo pohybuje medzi 20 – 50 %.[3]

Typy podvodov[upraviť | upraviť zdroj]

Existuje viacero typov poistných podvodov, ktoré ovplyvňujú všetky oblasti poistenia. V poisťovníctve sú registrované od prvopočiatkov poskytovania poistenia a ich motívom je spravidla finančné obohatenie.[5] Najčastejšie ide o podvody pri poistení motorových vozidiel (na Slovensku okolo 70 %[6][7]). Medzi najčastejšie páchané poisťovacie podvody v neživotnom poistení patria podvody páchané v oblasti povinného zmluvného poistenia a poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zemestnávateľovi tzv. poistenie „profesijnej“ zodpovednost

Menej časté sú podvody pri poistení majetku a zodpovednosti, prípadne aj v oblasti zdravotného a životného poistenia. [8] Spôsoby podvodov sa rôznia od poskytovania fiktívnych údajoch o poistnej udalosti, ktorá sa nikdy nestala, zamlčovania alebo poskytovania niektorých nepravdivých informácii, ktoré ovplyvňujú právo na poskytnutie poistného plnenia, napr. zamlčanie požitia alkoholu v prípade dopravnej nehody a podobne až po úmyselne spôsobenie nehôd alebo poškodenia. Takéto konanie môže mať negatívne následky nielen na životy samotných páchateľov, ale aj nevinných ľudí.

Potrestanie[upraviť | upraviť zdroj]

Štátne inštitúcie v rôznych krajinách približne v priebehu druhej polovice 20. storočia postupne začali považovať poistné podvody za závažný trestný čin, a na ich prevenciu, odhalenie a potrestanie vyvinuli značné úsilie. Výška trestu za poisťovacie podvody sa v rôznych krajinách odlišuje. Na Slovensku sa môže pohybovať v závislosti od závažnosti a výšky škody od odňatia slobody na jeden rok až do výšky odňatia slobody na 15 rokov.[2]

Odhaľovanie poistných podvodov[upraviť | upraviť zdroj]

Poisťovacie podvody sú často považované za jeden z typických prejavov latentnej kriminality. Predstavujú závažný trestnoprávny a ekonomický problém, ktorému sa snažia zabrániť poisťovne ako aj rôzne štátne organizácie. Neodhalené poistné podvody majú za následok zvyšovanie poistného všetkých klientov poisťovní a podieľajú sa na celkovej cene poistného asi 20 %.[3] Poisťovne kvôli poistným podvodom neraz pristupujú k vytváraniu špecializovaných oddelení, ktoré sa zaoberajú kontrolou likvidácie poistných udalostí. Poisťovne sa im tiež snažia predchádzať tak, že si medzi sebou vymieňajú informácie o podozrivých klientoch a prípadoch.[8]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Bulák, P, 2009 [Poisťovacie podvody ... kto kradmou rukou https://www.ko.sk/_Files/Poistovacie_podvody.pdf] Stop, 5, s. 14-15
  2. a b Predpis č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon [online]. zakonypreludi.sk, 2005, [cit. 2014-11-07]. Dostupné online.
  3. a b c Čo je poistný podvod a ako sa dá dokázať, MAAG - Program na zvýšenie adaptability žiakov stredných škôl pri vstupe na trh práce [online]. Ekonomická univerzita v Bratislave, [cit. 2014-11-07]. Dostupné online.
  4. Furmaník, P. st. Poisťovne: podvody a pokusy o podvod neradi priznávajú [online]. investujeme.sk, 26.03.2009, [cit. 2014-11-07]. Dostupné online.
  5. Manes, A., 1945, Insurance Crimes. Journal of Criminal Law and Criminology 35, 1, s. 34 – 42
  6. Ktorých poistných podvodov je u nás najviac? [online]. Ekonomická univerzita v Bratislave, [cit. 2014-11-07]. Dostupné online.
  7. Najčastejšie poisťovacie podvody [online]. Allianz – Slovenská poisťovňa, 16.02.2010, [cit. 2014-11-07]. Dostupné online.
  8. a b Poistné podvody, Generali vlani odhalila 8 940 pokusov o poistný podvod [online]. superpoistenie.sk, [cit. 2014-11-07]. Dostupné online.