Polyamoria

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Polyamoria (z gréckeho πολυ - poly „mnoho alebo veľa” a latinského amor - doslovne „láska”) je požiadavka, praktizovanie alebo akceptácia viacerých ľúbostných vzťahov s plným vedomím všetkých zainteresovaných. Termín polyamoria sa niekedy skracuje na poly a je popisovaná ako konsenzuálna, etická alebo zodpovedná nemonogamia. Termín skôr odkazuje na vzťahy, ktoré nie sú exkluzívne sexuálne, nie je však jasné, na koľko to platí.

Polyamoria môže znamenať praktizovanie alebo stav vzťahu v určitom momente, alebo ho možno použiť ako opis životného štýlu (filozofie) alebo vzťahovej orientácie (podobne ako pohlavnej orientácie). Je to širší pojem, ktorý zahŕňa mnoho orientácii a viacero druhov vzťahov, na rozdiel od swingovania sa polyamoria neobmedzuje len na sexuálne aktivity. V jej definícii je istá „vôľa", aby pokryla rôzne možnosti zmyslu tohoto slova. Takéto vzťahy bývajú zväčša rôznorodé a odrážajú voľbu a filozofiu zúčastnených ľudí.

Výsledkom praktizovania polyamorie môže byť viac-menej stála skupinka viacerých ľudí, ktorí môžu zdieľať spoločné bývanie alebo môže ísť len o občasné schôdzky, či spoločné dovolenky.

Typy vzťahov[upraviť | upraviť zdroj]

Termín polyamoria sa používa na pomenovanie širokej škály typov vzťahov s rôznym počtom zúčastňujúcich sa osôb. Pre správne pochopenie týchto skupín je dôležité objasniť si dynamiku vzťahov medzi jednotlivcami. 

Primárny partner – V hierarchickom vzťahu s viac ako dvoma osobami, je to partner, s ktorým má dotyčný najbližší vzťah (sexuálny, emocionálny) a častokrát je s ním legálne spojený sobášom.[1]

Sekundárny partner – Osoba/osoby, ktorá bola prizvaná do vzťahu primárnym párom. Tento partner, na rozdiel od primárneho partnera nie je s dotyčným spojený buď emocionálne, sexuálne alebo legálne, nezdieľajú žiadne spoločné finančné záväzky.[1]

Na základe prítomnosti, miešania, násobnosti alebo absencie vyššie uvedených vzťahov získavame jednotlivé polyamorné skupiny, medzi ktoré sa radia napríklad:

 • Polyfidelita – Je polyamorný vzťah, v ktorom sa očakáva od všetkých zainteresovaných vernosť medzi vopred stanovenými členmi.[2] 
 • Polyaffective (angl. affective = citový) – Takéto vzťahy nie sú sexuálne, skôr sú založené na emocionálnej intímnosti medzi osobami, ktoré zdieľajú sexuálneho polyamorného partnera.[3]
 • Solo poly – Termín, ktorý označuje jednotlivca, ktorý sa síce podieľa na emocionálne aj sexuálne intímnom vzťahu s viacerými osobami, avšak nepokladá sa za oficiálneho člena tohto vzťahu, nakoľko preň nie je prioritou.[3]
 • Polygamia – Označuje polyamorné zoskupenie, v ktorom má jednotlivec dvoch a viacerých partnerov, pričom o sebe všetci vedia a s polygamným vzťahom súhlasia, hoci len jedno z manželstiev je právne platné.[4] V prípade polygamie je možné rozlišovať medzi polyandriou a polygýniou.
  • Polyandria je vzťah medzi jednou ženou a viacerými mužmi a je vzácnou formou polygamie. Vyskytuje sa v niektorých ázijských kultúrach, napríklad v Indii, kde sa žena stáva manželkou skupine bratov. Je určený časový interval, zvyčajne 10 dní, ktoré s každým z bratov postupne a opakovane trávi. Otcom prvého dieťaťa je najstarší z bratov, ďalšie deti sa postupne priradzujú ostatným bratom, nedbajúc na to, kto je ich skutočným biologickým otcom.[5]  
  • Polygýnia je naopak vzťah medzi jedným mužom a niekoľkými ženami. Je to najčastejšie vyskytujúca sa forma polygamie, ktorá je dobre známa kultúram po celom svete. Jej praktizovanie sa často spája s náboženskými presvedčeniami.[5]
 • Geometrické zoskupenia
  • „V“ – Vzťah troch ľudí, v ktorom je jeden partner stredobodom vzťahu, pričom zvyšní dvaja medzi sebou nezdieľajú silné emocionálne puto.
  • Triáda – Vzťah troch ľudí, v ktorom majú voči sebe všetci rovnaké emocionálne, sexuálne a legálne záväzky
  • Kvartet – Vzťah štyroch ľudí, v ktorom majú voči sebe všetci rovnaké emocionálne, sexuálne a legálne záväzky[1]
 • Otvorené vzťahy/manželstvá – Nemonogamný vzťah, v ktorom medzi oboma partnermi platí dohoda o schválení romantických a sexuálnych vzťahov mimo primárneho vzťahu dotyčných partnerov.[2]
Nekonečné srdce

Výhody polyamorie[upraviť | upraviť zdroj]

Polyamorné vzťahy poskytujú zainteresovaným jedincom niekoľko benefitov. Okrem uspokojenia sexuálnych potrieb a predstáv, môžu takéto vzťahy poskytovať výborné prostredie na sebapoznanie a sebazdokonaľovanie. Partneri sa často musia popasovať so žiarlivosťou, naučiť sa ovládať svoje emócie a dôverovať svojim najbližším. Partnerstvá, ktorých členovia sa rozhodnú spolu žiť v jednej domácnosti, si môžu pomáhať aj ekonomicky a spoločne sa podieľať na výchove detí niektorých z partnerov.[6]  

Symbol[upraviť | upraviť zdroj]

Vlajka polyamorie

Za symbol polyamorie možno považovať takzvané nekonečné srdce, ktoré sa objavuje na rôznych komerčných predmetoch.[7]

Vlajku polyamornej hrdosti navrhol Jim Evans. Skladá sa z troch vertikálnych pruhov rôznych farieb. Prvý je modrý pruh reprezentujúci otvorenosť a úprimnosť partnerov polyamorných vzťahov. Druhý je červený, reprezentujúci lásku a vášeň. Posledný čierny reprezentuje smútok a solidaritu hrdých polyamorov s ľuďmi, ktorí svoje polyamorné vzťahy pred svetom skrývajú. V strede vlajky sa nachádza grécke písmeno "π”, ako prvé písmeno slova polyamoria, v zlatej farbe, ktorá má reprezentovať dôležitosť emocionálnej intímnosti medzi partnermi, ktorí si ju cenia viac ako len sexuálnu príťažlivosť.[8]

Použitá literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • PALOMBO, Bernadette Jones. Bigamy and polygamy. Salem Press Encyclopedia [online]. 2014.
 • SHEFF, Elisabeth. When someone you love is polyamorous: Understanding poly people and relationships. 1. Portland, OR, USA: Thorntree Press, LCC, 2016, 48 s. ISBN 0996460195.
 • ANAPOL, Deborah. Polyamory in the 21st Century: Love and Intimacy with Multiple Partners. 1. Rowman & Littlefield Publishers, 2010 [cit. 2017-11-30]. ISBN 1442200235.
 • LINHART, Jiří, Miloslav PETRUSEK a Alena VODÁKOVÁ. Velký sociologický slovník. 1. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 8071841641.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c POLYMATCHMAKER. Poly Glossary [online]. www.polymatchmaker.com, [cit. 2017-11-30]. Dostupné online. Archivované 2019-04-29 z originálu.
 2. a b POLYAMORY SOCIETY GLOSSARY [online]. www.polyamorysociety.org, [cit. 2017-11-30]. Dostupné online.
 3. a b SHEFF, Elisabeth. When someone you love is polyamorous: Understanding poly people and relationships. 1. vyd. Portland, OR, USA : Thorntree Press, LLC, 2016. ISBN 0996460195. S. 48.
 4. Bigamy and polygamy: Univerzity Karlovy - UKAŽ [online]. eds.b.ebscohost.com, [cit. 2017-11-30]. Dostupné online. (po česky)
 5. a b LINHART, PETRUSEK, VODÁKOVÁ, Jiří, Miloslav, Alena. Velký sociologický slovník. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 8071841641.
 6. ANAPOL, Deborah. Polyamory in the 21st Century: Love and Intimacy with Multiple Partners. 1. vyd. [s.l.] : Rowman & Littlefield Publishers, 2010. ISBN 1442200235.
 7. Polyamory in the News: Poly jewelry, clothing, and personal displays [online]. polyinthemedia.blogspot.cz, [cit. 2017-11-30]. Dostupné online. (po anglicky)
 8. Jim Evans' Polyamory Pride Flag [online]. 2014-11-10, [cit. 2017-11-30]. Dostupné online. Archivované 2014-11-10 z originálu.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Polyamoria

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]