Sexuálna orientácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sexuálna orientácia (iné názvy: pohlavná orientácia, sexuálna/pohlavná preferencia, sexuálna/pohlavná inklinácia, ďalšie synonymá pozri v článku sexuálna preferencia) je skutočná (alebo prisudzovaná) emocionálna (afektívna) a/alebo erotická náklonnosť jedinca k osobám opačného alebo toho istého pohlavia. Termíny ...preferencia, ...inklinácia, ...sklon a pod. uprednostňujú vedci, ktorí tvrdia, že sexuálna orientácia je do istej miery možnosť individuálnej voľby.

Rozoznávame sexuálnu orientáciu:

Najnovšie sa niekedy pridáva ako štvrtá "položka" ešte asexualita.

Väčšina ľudí má heterosexuálnu orientáciu, majú teda výlučné alebo prevažné erotické zameranie na osoby opačného pohlavia. Proces akceptácie svojej menšinovej sexuálnej orientácie sa nazýva coming out.

Jedinec si svoju skutočnú sexuálnu orientáciu vôbec nemusí uvedomovať alebo sa podľa svojej skutočnej sexuálnej orientácie vôbec nemusí správať. Ľudia s akoukoľvek sexuálnou orientáciou si tiež môžu zvoliť sexuálnu abstinenciu.

Sexuálna orientácia sa nesmie zamieňať so sexuálnou identitou a sexuálnym správaním.