Tranzícia (rod)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Tranzícia je „proces vyjadrenia vlastnej rodovej identity.“[1]

Časti[upraviť | upraviť zdroj]

Môže zahŕňať sociálnu časť (napríklad: coming out, zmena rodu pri adresovaní seba, zmena obliekania), medicínsku časť (napríklad: užívanie hormónov, operatívne zákroky) a právnu časť (zmena údajov v dokumentoch).[1] Je tiež možné používať neutrálne meno.[2]

Proces tranzície[upraviť | upraviť zdroj]

Slovensko[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa portálu Slovensko.sk síce proces tranzície nie je právne definovaný, ale portál uvádza niekoľko krokov[3]:

 • Stanovenie diagnózy lekárom/lekárkou podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb
 • „Proces rozhodovania a vyslovenie súhlasu osoby so začatím terapeutického procesu“
 • „real life experience, real life test – osoba začne žiť v role opačného pohlavia“
 • hormonálna terapia (môže predchádzať real life experience a real life testu)
 • „operačný zákrok odstránenie maternice a vaječníkov u žien a odstránenie semenníkov u mužov“
 • „rekonštrukcia hrudníka a genitálna rekonštrukcia“ (dobrovoľný krok)
 • „úradné potvrdenie zmeny pohlavia – vydanie nových dokladov“

Slovenský právny poriadok neumožňuje manželstvo ani registrované partnerstvo osobám rovnakého pohlavia. Ak je osoba pred tranzíciou v manželskom stave, „poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zvyčajne trvajú na tom, aby sa osoba rozviedla“. Po právnom uznaní tranzície však osoba môže uzavrieť manželstvo ženy a muža.[3]

19. októbra 2022 Najvyšší správny súd zrušil rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý rozhodol, že pre úradnú zmenu pohlavia je potrebný lekársky posudok o ukončení zmeny pohlavia „chirurgickým spôsobom”, a potvrdil, že za súčasnej právnej úpravy nie je určené, akými dokladmi a za akých podmienok je možné dosiahnuť zmeny matričného pohlavia.[4]

Ministerské usmernenie[upraviť | upraviť zdroj]

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský tesne pred koncom svojho mandátu schválil „Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom“, ktorým vrátil do platnosti odborné usmernenie pre zmenu pohlavia na oficiálnych dokumentoch. Štandard bol pôvodne schválený 20-člennou komisiou už 2. februára 2023, Lengvarský ju, ale nepodpísal, „nepozdávalo sa mu, že za bolo 12 členov, sedem sa zdržalo a jeden člen bol proti“.[5] Podľa nového postupu stačí, „aby transrodová osoba najmenej jeden rok užívala hormonálnu liečbu a písomne vyhlásila ošetrujúcemu lekárovi, že za jediné možné riešenie považuje trvalú, celoživotnú a nezvratnú zmenu svojej právnej identity, mena a priezviska“.[5] V prípade lekárskej kontraindikácie osoba nemusí ani podstúpiť hormonálnu liečbu. Odborné usmernenie ministerstva zdravotníctva o transrodových ľuďoch, umožňujúce zmenu dokladov aj bez chirurgických zákrokov, bolo pôvodne zverejnené 6. apríla 2022. Lengvarský však po tlaku konzervatívneho krídla OĽaNO pozastavil jeho platnosť 6 týždňov po zverejnení.[5] Po Lengvarského odchode bol za štátneho tajomníka (ale de facto ministra) vymenovaný Michal Palkovič. Na čele rezortu pôsobí od 14. marca 2023. Palkovič oznámil, že štandardný postup preverujú, lebo sa podľa neho nedá v súčasnosti realizovať: „Momentálne tam robíme analýzu procesov. Je tam problém s realizovateľnosťou. Pán premiér si vyžiadal podklady a bude sa hľadať právny spôsob, ako by mohla byť vyhláška účinná. ... Nemáme právny rámec, na podklade ktorého by bola záväzná. A je problém vo vykonateľnosti medzi inými rezortmi, najmä na ministerstve vnútra. Matriky majú teraz šesť ľudí, ktorí majú zmenené pohlavie a sú v procese tranzície. Ak by došlo k vynechaniu liečby, museli by riešiť, ako to u toho človeka zmeniť naspäť. To je legislatívny problém. Oslovili sme aj iné rezorty, aby sme sa zorientovali. Na základe toho pán premiér zadá úlohy, ktoré máme splniť, aby sme agendu posunuli ďalej.“[5]

Zákon o rodnom čísle[upraviť | upraviť zdroj]

21. marca 2023 poslanci Národnej rady do druhého čítania posunuli zákon o rodnom čísle. Zákon by de facto znemožnil právnu tranzíciu. V súčasnom stave zákon o rodnom čísle obsahoval formuláciu, že pohlavie je možné zmeniť „na základe lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby“.[6] Po schválení zákona by zmena bola možná len „na základe genetického testu“.[6][7] Andrejuvová odmietla, že by návrh znemožňoval tranzíciu: „Nie, neznemožní, záujemcovia budú môcť tranzíciu podstupovať, no ich rodné číslo bude naďalej odrážať ich biologické pohlavie.“[6] Návrh kritizovali mimovládne organizácie Saplinq a Prizma Košice, ktoré sa venujú právam transrodových ľudí: „Transrodovým ľuďom sa na jednej strane schválením štandardov na ministerstve zdravotníctva umožňuje medicínska tranzícia, čím budú spoločnosťou vnímaní tak, ako sa identifikujú, ale znemožní sa im právna tranzícia“.[6] Návrh zákona predložili Anna Záborská (OĽaNO), Anna Andrejuvová (NOVA), Eva Hudecová (Sme rodina) a Jozef Lukáč (Sme rodina) a v parlamente zaň hlasovalo 87 poslancov.[6]

Iné štáty[upraviť | upraviť zdroj]

Od 1. januára 2022 je možné vo Švajčiarsku zmeniť rod bez hormonálnej terapie, medicínskej diagnózy či hodnotenia alebo iných byrokratických krokov. Írsko, Belgicko, Portugalsko a Nórsko patria medzi Európske štáty s rovnakými podmienkami. Dánsko, Grécko a Francúzsko patria medzi štáty kde nie sú nutné medicínske precedúry vrátane operácie, sterilizácie a psychiatrického hodnotenia. Majú však ďalšie podmienky.[8]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Slovník [online]. TransFúzia, [cit. 2021-12-28]. Dostupné online.
 2. Tranzícia [online]. TransFúzia, [cit. 2020-06-16]. Dostupné online.
 3. a b Ústredný portál verejnej správy [online]. slovensko.sk, [cit. 2021-12-28]. Dostupné online.
 4. Rozhodnutie: Krajský súd v Banskej Bystrici musí opätovne rozhodnúť vo veci, ktorá sa týka zmeny pohlavia [online]. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky. Dostupné online.
 5. a b c d ZDÚT, Matúš. Lengvarský schválil štandard pre transrodových ľudí a umožnil zapísať zmenu pohlavia aj bez chirurgického zákroku. Denník N (Bratislava: N Press), 2023-03-03. Dostupné online [cit. 2023-03-22]. ISSN 1339-844X.
 6. a b c d e MIKUŠOVIČ, Dušan; ZDÚT, Matúš. Podľa vzoru Orbána: 87 poslancov podporilo Záborskej zákon, ktorý znemožní úradnú zmenu pohlavia transrodovým ľuďom. Denník N (Bratislava: N Press), 2023-03-21. Dostupné online [cit. 2023-03-22]. ISSN 1339-844X.
 7. Bratislava: Národná rada SR, [cit. 2023-03-22]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]