Pomoc:Odkazy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Vrátiť sa Pomoc:Obsah
Odkazy

Pri všetkých projektoch Wiki možno používať niekoľko typov odkazov.

Odkazy v rámci Wikipédie (wikilinky)[upraviť | upraviť zdroj]

Z akejkoľvek strany možno odkázať (linkovať) na inú stranu vnútri toho istého projektu. Takémuto odkazu sa hovorí aj wikilink alebo interný odkaz.

Odkazy na iné encyklopedická heslá[upraviť | upraviť zdroj]

Odkaz na iné encyklopedické heslo (článok, stránku) sa veľmi jednoducho vytvorí jeho uzavretím do zdvojenej hranatej zátvorky: [[heslo]], ktoré sa potom interpretuje ako heslo. Iba pri prvom znaku nezáleží na písaní veľkého či malého písmena. Ak existuje odkaz, potom sa pri interpretácii zobrazí modro, v opačnom prípade je červený.

Ak kliknete na takýto (červený) odkaz, otvorí sa vám automaticky prostredie na úpravu, kde môžete zadať text tohto nového encyklopedického hesla.

Nie je vhodné robiť odkazy v nadpisoch jednotlivých sekcií (kapitol): vo väčšine prípadov sa takáto sekcia nenájde, či už použitím odkazu na ňu alebo pri pokuse nájsť ju z posledných zmien.

Prehľad použitia wikilinkov
  1. [[a]] ...vznikne a.
  2. [[a|b]] ...vznikne b (odkazuje na a, popisuje ako b).
  3. [[a]]b ...vznikne ab, podobne [[a|ab]] vytvorí: ab.
  4. [[a|b]]c ...vznikne bc, podobne [[a|bc]] vytvorí: bc.
  5. a[[b]] ...vznikne ab.
  6. [[a]]<nowiki>b</nowiki> ...vznikne ab.
  7. [[a]]''b'' ...vznikne ab.
  8. ''[[a]]''b ...vznikne ab.
  9. [[a|b]]c<nowiki>d</nowiki> ...vznikne bcd.
  10. [[a]][[b]] ...vznikne ab (vedie k dvom odkazom, ale vyzerá rovnako ako jediný link ab), (a b a a b vyzerajú tiež rovnako v prípade, že máte nastavené vo voľbách nepodčiarkovanie odkazov).

Ak potrebujete použiť v texte synonymum hesla, alebo jeho iný slovesný tvar, medzi tvar hesla uvedený v encyklopédii a jeho synonymum vložte zvislú čiaru takto: [[Heslo|encyklopedické heslo]]. Zápis sa potom v texte interpretuje ako encyklopedické heslo, avšak odkazuje na heslo. (pozri bod 2 v prehľade)

Rozšírením vnútorných odkazov je použitie kotiev v rámci jednotlivých hesiel. Tie odkazujú na názvy nadpisov vnútri hesla. [[Titanic#Stroskotanie]] sa interpretuje ako Titanic#Stroskotanie.

Ak nechcete, aby z odkazu bolo ihneď zrejmé, že odkazuje na kotvu, alebo ak by kotva pôsobila v texte rušivo, použite nasledujúci zápis: [[Titanic#Stroskotanie|Stroskotanie Titanicu]], ktorý má podobný efekt ako už spomenutý zápis synonym a jeho podoba po interpretácii je takáto: Stroskotanie Titanicu (pozri aj bod 2 v prehľade)

Nezabudnite, že ľubovoľné heslo môže byť kedykoľvek upravené alebo prepracované, vrátane zrušenia, premenovania alebo reorganizácie nadpisov. Používajte preto odkazy na titulky v hesle s veľkou opatrnosťou.

Odkazy do iných menných priestorov[upraviť | upraviť zdroj]

Niekedy treba odkázať na inú stránku než na článok, napríklad na kategóriu. Na diskusných stránkach treba často odkazovať na iné diskusné stránky, na stránky s pomocou alebo pravidlami Wikipédie alebo na osobnú stránku niektorého redaktora. V takom prípade je súčasťou názvu stránky aj označenie menného priestoru (pred dvojbodkou).

Ak tesne pred ukončenie odkazu vložíte zvislú čiaru, názov stránky sa zobrazí bez názvu menného priestoru. Napríklad [[Redaktor:Jozef Múdry|]] sa zobrazí ako Jozef Múdry.

Ak chcete odkázať na kategóriu, musíte na začiatok odkazu vložiť dvojbodku (napríklad [[:Kategória:Huby]]), inak sa nevytvorí odkaz, ale stránka sa do príslušnej kategórie zaradí.

Odkazy na encyklopedické heslá iných jazykových mutácií (Interwiki)[upraviť | upraviť zdroj]

Ponuka „v iných jazykoch“ na stránke článku
Bližšie informácie v hlavnom článku: Pomoc:Medzijazykové odkazy

Medzijazykové odkazy majú všeobecne nasledujúcu formu:

[[:jazykový kód:Titul]]
Príklady
formát zobrazí
[[:en:Main_Page]] en:Main_Page
[[:en:Main_Page|Hlavná stránka enwiki]] Hlavná stránka enwiki

Odkazy na cudzojazyčné verzie Wikipédie nie sú v texte článkov v hlavnom priestore žiadúce. Celkom neprípustné je používanie takýchto odkazov ako náhrada chýbajúcich článkov na slovenskej Wikipédii. Ak je v inom prípade odkaz na článok na cudzojazyčné Wikipédii príhodný, najlepšie bude, ak sa umiestni do sekcie Referencie.

Medzijazykové odkazy sa najčastejšie používajú na diskusných stránkach.

Odkazy na ďalšie projekty Wikimedia[upraviť | upraviť zdroj]

Ak chcete odkázať na heslo do niektorého z projektov nadácie Wikimedia (pozri nižšie), musíte odkaz napísať nasledujúcim spôsobom:
[[wikt:en:Dictionary]] Bude interpretovaný ako odkaz do anglického výkladového slovníka na slovo wikt:en:Dictionary.

Pre odkaz na slovenský slovník (Wikislovník) by mal odkaz nasledujúcu podobu:
[[wikt:slovo]] Bude interpretovaný ako wikt:slovo

Pre odkazy na ďalšie projekty platia kľúčové slová Wikisource, Wikibooks, Wikiquote pozri nižšie.

Kľúčové slová a skratky[upraviť | upraviť zdroj]

Pre projekty nadácie Wikimedia sa dá použiť zjednodušený zápis, ktorý umožní vzájomné prepojenie hesiel aj pomocou využitia definovaných skratiek:

Projekt Predpona Príklad Skratka Poznámka
Wikiknihy [[wikibooks:]] wikibooks: [[b:]] b: Projekt voľne šíriteľných kníh, skrípt, manuálov a iných textov
Wikimedia [[meta:]] meta: [[m:]] m:
MediaWiki http://www.mediawiki.org/ [[mw:]] Wikimedia Meta-Wiki, projekt zastrešujúci všetky jej wikiprojekty
Wikinews [[wikinews:]] wikinews: [[n:]] n:
Wikicitáty [[wikiquote:]] wikiquote: [[q:]] q: Projekt mnohojazyčného slovníka citátov
Wikisource [[wikisource:]] wikisource: [[s:]] s: Projekt databázy voľne šíriteľných elektronických verzií dokumentov
Wikipédia [[wikipedia:]] [[Wikipédia:]] [[w:]] w: Na Wikipédiu sa dá podobným spôsobom odkazovať z ostatných projektov
Wikislovník [[wiktionary:]] wiktionary: [[wikt:]] wikt: Projekt slobodného výkladového slovníka
Commons [[commons:]] commons: Repozitár voľne použiteľných obrázkov, zvukov a iných multimediálnych súborov

Dlhá forma nefunguje vnútri samotného projektu. Skratky, ak existujú pre daný projekt, fungujú vždy.

Takže pomocou použitia skratiek by odkaz na heslo vo Wikislovníku mal mať takúto podobu:
[[wikt:slovo]] Je interpretovaný ako wikt:slovo

Napríklad odkaz na slovenskú ústavu v projekte Wikisource sa dá napísať takto:
[[s:Ústava Slovenskej republiky|Ústava Slovenskej republiky]], výsledok bude odkaz Ústava Slovenskej republiky.

Podobným spôsobom možno tvoriť odkazy ešte na tieto stránky:

Predpona Príklad
[[google:]] google:
[[mediazilla:]] mediazilla:
[[wikispecies:]] wikispecies:

Odkazy na stránky mimo rámec Wikipédie[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Wikipédia:Externé odkazy

http://www.slobodazvierat.sk sa interpretuje ako http://www.slobodazvierat.sk

Ak nechcete aby sa vypisovala URL adresa, treba odkaz uzavrieť do jednoduchej hranatej zátvorky, odkaz
[http://www.slobodazvierat.sk] sa interpretuje ako číslovaný odkaz: [1]

Ak chcete odkaz vytvoriť ako klasický hypertext, uveďte do hranatej zátvorky text, ktorý má byť aktívny, avšak od vlastnej URL adresy oddelený medzerou [http://www.slobodazvierat.sk Sloboda zvierat je stránka mojich priateľov] Odkaz sa potom interpretuje ako Sloboda zvierat je stránka mojich priateľov

Poznámka: Ak nechcete aby bol text odkazu interpretovaný, uzavrite ho do značiek <nowiki> </nowiki> Odkaz sa tiež neinterpretuje, ak je uzavretý do čistých značiek <pre> </pre> v okamihu, kedy ho "preštylizujete"