Poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

F50 - F59: PORUCHY SPRÁVANIA SPOJENÉ S FYZIOLOGICKÝMI PORUCHAMI A SOMATICKÝMI FAKTORMI sú súčasťou V. kapitoly MKCH-10 - Duševné poruchy a poruchy správania.

F50 - PORUCHY PRÍJMU POTRAVY

Nezahŕňa:
Anorexiu NS (R63.0)
Chovanie (kŕmenie)
ťažkosti a nezvládnutie (R63.3)
poruchy u dojčiat a detí (F98.2)
Polyfágiu (R63.2)
F50.0 - Mentálna anorexia - anorexia nervosa - porucha charakterizovaná zámernou stratou hmotnosti, ktorú vyvolal a udržiava pacient. Porucha sa najčastejšie vyskytuje u dospievajúcich dievčat a mladých žien, ale postihnutí môžu byť aj dospievajúci chlapci a mladí muži, ako aj deti blízko puberty a staršie ženy až po menopauzu. Choroba je spojená so špecifickou psychopatológiou, pričom hrôza z tučnoty a ovisnutej kontúry tela pretrváva ako vtieravá nadhodnotená idea a pacienti sami sebe prikazujú nízky prah hmotnosti. Zvyčajne sa pozoruje podvýživa rozličného stupňa so sekundárnymi endokrinnými a metabolickými zmenami a poruchami telových funkcií. Príznaky zahŕňajú veľmi obmedzenú stravu, nadmernú fyzickú aktivitu, vyvolávanie dávenia a hnačky, používanie liekov potláčajúcich chuť do jedenia a diuretík.
Nezahŕňa:
Stratu chuti do jedla (R63.0)
Stratu chuti do jedla psychogénnu (F50.8)
F50.1 - Atypická mentálna anorexia - atypická anorexia nervosa - poruchy, ktoré spĺňajú časť kritérií pre mentálnu anorexiu, ale celkový klinický obraz neoprávňuje na túto diagnózu. Napríklad jeden z kľúčových príznakov, ako je hrôza z tučnoty, môže chýbať; podobne aj amenorea. Pritom je výrazný pokles hmotnosti a správanie zamerané na jeho pokračovanie. Diagnóza by sa nemala použiť pri známej organickej chorobe spojenej so stratou hmotnosti.
F50.2 - Mentálna bulímia - bulimia nervosa - syndróm charakterizovaný opakovanými periódami prejedania a intenzívnym záujmom o kontrolu telesnej hmotnosti, čo vedie k prejedaniu s následným dávením alebo užívaním preháňadiel. Táto porucha má veľa spoločných psychologických čŕt s mentálnou anorexiou vrátane nadmerného záujmu o tvar tela a hmotnosť. Opakované dávenie často zaviňuje poruchy elektrolytov a somatické komplikácie. Často, hoci nie vždy je v anamnéze epizóda mentálnej anorexie. Interval medzi oboma poruchami býva niekoľko mesiacov až viac rokov.
Bulímia NS
Hyperorexia nervosa
F50.3 - Atypická mentálna bulímia - atypická bulimia nervosa - poruchy, ktoré spĺňajú daktoré z kritérií pre mentálnu bulímiu, ale celkový klinický obraz neoprávňuje na túto diagnózu. Napríklad sa pozorujú opakované periódy prejedania a nadužívania preháňadiel bez výraznejších zmien hmotnosti, alebo môže chýbať typický nadmerný záujem o tvar tela a hmotnosť.
F50.4 - Prejedanie združené s inými psychickými poruchami - prejedanie zavinené zaťažujúcimi udalosťami, ako sú umretie blízkeho, úraz, pôrod atď.
Psychogénne prejedanie
Nezahŕňa:
Tučnotu (E66.-)
F50.5 - Dávenie spojené s inými psychickými poruchami - opakujúce sa dávenie, ktoré sa vyskytuje pri disociatívnych (F44.-) a hypochondrických poruchách (F45.2) a ktoré nezaviňujú len choroby zatriedené mimo tejto kapitoly. Táto podkategória sa môže použiť aj ako doplnok k O21.- (nadmerné dávenie v ťarchavosti, keď emočné faktory prevažujú ako príčina recidivujúcej ťažoby a dávenia v ťarchavosti).
Psychogénne dávenie
Nezahŕňa:
Ťažobu (nauzeu) (R11)
Dávenie NS (R11)
F50.8 - Iné poruchy príjmu potravy
Pica u dospelých
Psychogénna strata chuti do jedla
Nezahŕňa:
Pica u dojčiat a detí (F98.3)
F50.9 - Nešpecifikované poruchy príjmu potravy

F51 - NEORGANICKÉ PORUCHY SPÁNKU

Porucha spánku je v mnohých prípadoch sprievodný príznak inej poruchy, psychickej alebo somatickej. Či je porucha spánku u príslušného pacienta nezávislá odchýlka, alebo je len sprievodnou črtou inej choroby zatriedenej inde v tejto kapitole alebo v iných kapitolách, treba určiť podľa klinického obrazu a priebehu, ako aj podľa terapeutických úvah a priorít v čase vyšetrenia. Vo všeobecnosti, ak je porucha spánku jedným z hlavných subjektívnych príznakov a pokladá sa za samostatnú chorobu, má sa použiť tento kód spolu s ďalšími diagnózami opisujúcimi v danom prípade psychopatológiu a patofyziológiu. Táto kategória zahŕňa len tie poruchy spánku, pri ktorých sa emočné príčiny pokladajú za primárny faktor a ktoré nie sú zavinené zistiteľnými somatickými chorobami zatriedenými inde.

Nezahŕňa:
Poruchy spánku (organické) (G47.-)
F51.0 - Neorganická insomnia - porucha prejavujúca sa nedostatočnou kvantitou a kvalitou spánku, ktorá pretrváva počas časovej periódy. Zahŕňa sťažené zaspávanie, poruchu súvislého spania a skoré konečné zobúdzanie. Insomnia je spoločný príznak mnohých psychických a somatických porúch a mala by sa tu klasifikovať popri základnej chorobe len vtedy, ak ovláda klinický obraz.
Nezahŕňa:
Insomniu (organickú) (G47.0)
F51.1 - Neorganická hypersomnia - definuje sa ako nadmerná denná ospanlivosť a záchvaty spania (nie na účet nedostatočného množstva spánku) alebo ako pretiahnuté prechody do plnej bdelosti po zobudení. Ak hypersomnia nemá organickú príčinu, zvyčajne súvisí s psychickými poruchami.
Nezahŕňa:
Hypersomniu (organickú) (G47.1)
Narkolepsiu (G47.4)
F51.2 - Neorganické poruchy spánkového rytmu - definujú sa ako chýbanie synchronizácie medzi spánkovým rytmom jednotlivca a žiaducim spánkovým rytmom vzhľadom na prostredie. Pacient sa žaluje na hypersomniu alebo na insomniu.
Psychogénna inverzia cirkadiánneho rytmu
Psychogénna inverzia nyktohemerálneho (noc-deň) rytmu
Psychogénna inverzia spánkového rytmu
Nezahŕňa:
Poruchy spánkového rytmu (organické) (G47.2)
F51.3 - Námesačníctvo (somnambulizmus) - stav zmeneného vedomia, pri ktorom sa kombinujú fenomény spánku a bdelosti. Počas námesačnej epizódy osoba vstane z postele, obyčajne počas prvej tretiny nočného spánku, bezcieľne chodí, prejavuje nízku hladinu vedomia, reaktivity a motorickej zručnosti. Pri zobudení sa osoba na udalosť zvyčajne nepamätá (amnézia).
F51.4 - Nočná hrôza - spánková hrôza alebo nočná hrôza je extrémnejší prejav nozologického kontinua zahŕňajúceho námesačníctvo. Prejavuje sa nočnými epizódami krajnej hrôzy a paniky spojenej s intenzívnymi hlasovými a pohybovými prejavmi a výrazným autonómnym výbojom. Osoba si sadne alebo vstane, zvyčajne v prvej tretine nočného spánku s panickým výkrikom. Často beží k dverám, akoby skúšala ujsť, hoci veľmi zriedka opustí miestnosť. Spomienka na udalosť, ak je vôbec, je veľmi obmedzená (zvyčajne jeden alebo dva fragmentárne psychické obrazy).
F51.5 - Nočné mory - nočná mora je snový zážitok nabitý úzkosťou alebo strachom s veľmi detailnou spomienkou na obsah sna. Tento snový zážitok je veľmi živý a jeho obsahom býva ohrozenie života, istoty alebo sebavedomia. Časté je opakovanie rovnakých alebo podobných desivých tém. Počas príhody je určitý autonómny výboj, ale bez hlasového sprievodu alebo pohybových prejavov. Po zobudení osoba chytro precitne a zorientuje sa.
Snová úzkostná porucha
F51.8 - Iné neorganické poruchy spánku
F51.9 - Nešpecifikované neorganické poruchy spánku
Emotívne poruchy spánku NS

F52 - SEXUÁLNA DYSFUNKCIA NEZAVINENÁ ORGANICKOU PORUCHOU ALEBO CHOROBOU

Sexuálna dysfunkcia zahŕňa rôzne odchýlky, pre ktoré jednotlivec nie je schopný zúčastniť sa na sexuálnom vzťahu tak, ako by si to želal. Sexuálna odpoveď je psychosomatický proces a zvyčajne sa na sexuálnej dysfunkcii zúčastňujú psychické a somatické činitele.

Nezahŕňa:
Dhatov syndróm (F48.8)
F52.0 - Nedostatok alebo strata sexuálnej túžby - strata sexuálnej túžby je hlavný problém a nie je sekundárna pri iných sexuálnych ťažkostiach, ako je zlyhanie erekcie alebo dyspareunia.
Frigidita
Zníženie sexuálnej túžby
F52.1 - Sexuálna averzia a nedostatok sexuálnej slasti - predstava sexuálnej interakcie vyvoláva strach alebo úzkosť dostatočnú na to, aby sa osoba sexuálnej aktivite vyhýbala (sexuálna averzia), alebo sexuálna odpoveď prebieha normálne s dosiahnutím orgazmu, ale bez sprievodného pocitu rozkoše (nedostatok sexuálnej slasti).
Anhedonia (sexuálna)
Znak na piatom mieste umožňuje vymedziť:
.10 Odpor
.11 Nedostatočné prežívanie sexuálnej slasti
F52.2 - Zlyhanie genitálnej odpovede - hlavný problém je ťažšie dosiahnutie alebo udržanie erekcie potrebnej na uspokojivý styk. U žien suchosť pošvy alebo nedostatočná lubrikácia.
Ženská porucha sexuálneho vzrušenia
Mužská porucha erekcie
Psychogénna impotencia
Nezahŕňa:
Impotenciu organického pôvodu (N48.4)
F52.3 - Porucha orgazmu - orgazmus buď nevzniká, alebo sa zreteľne oneskoruje.
Inhibovaný orgazmus (mužský) (ženský)
Psychogénna anorgazmia
F52.4 - Predčasná ejakulácia - neschopnosť ovládať ejakuláciu natoľko, aby obaja sexuálni partneri dosiahli pocit slasti.
F52.5 - Neorganický vaginizmus - spazmus svalstva panvového dna, ktoré okružuje pošvu, zatvára pošvový vchod. Preniknutie penisu je nemožné alebo bolestivé.
Psychogénny vaginizmus
Nezahŕňa:
Vaginizmus (organický) (N94.2)
F52.6 - Neorganická dyspareunia - dyspareunia (bolesť počas súlože) sa vyskytuje u mužov aj u žien. Často ju možno pripísať miestnym patologickým zmenám a mala byť zaradená pod príslušnú chorobu. Táto kategória sa používa len vtedy, ak nie je prítomná primárna neorganická sexuálna dysfunkcia (napr. vaginizmus alebo pošvová suchosť).
Psychogénna dyspareunia
Nezahŕňa:
Dyspareuniu (organickú) (N94.1)
F52.7 - Nadmerná sexuálna túžba
Nymfománia
Satyriáza
F52.8 - Iná sexuálna dysfunkcia nezavinená organickou poruchou alebo chorobou
F52.9 - Nešpecifikovaná sexuálna dysfunkcia nezavinená organickou poruchou alebo chorobou

F53 - PORUCHY SPRÁVANIA A PSYCHIKY V POPÔRODÍ NEZATRIEDENÉ INDE

Táto kategória zahŕňa len psychické poruchy v popôrodí (so začiatkom počas šiestich týždňov po pôrode), ktoré nezodpovedajú kritériám na zatriedenie inde v tejto kapitole pre nedostatok informácií alebo pre prítomnosť ďalších klinických príznakov, pre ktoré je zatriedenie inde neprimerané.

F53.0 - Ľahké psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde
Depresia postnatálna NS
Depresia postpartálna NS
F53.1 - Ťažké psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde
Puerperálna psychóza NS
F53.8 - Iné psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde
F53.9 - Nešpecifikovaná psychická porucha v popôrodí

F54 - PSYCHICKÉ FAKTORY A FAKTORY SPRÁVANIA SPOJENÉ S PORUCHAMI ALEBO CHOROBAMI ZATRIEDENÝMI INDE

Táto kategória by sa mala použiť na zaznamenanie vplyvov psychiky a správania, o ktorých sa predpokladá, že hrajú veľkú úlohu v etiológii somatických chorôb, ktoré môžu byť zatriedené do iných kapitol. Akékoľvek vyplývajúce psychické poruchy sú zvyčajne mierne a často pretiahnuté (ako trápenie, emočný konflikt, obavy) a samotné neoprávňujú na klasifikáciu porúch v tejto kapitole.
Príklady použitia tejto kategórie sú: astma F54 a J45.-, dermatitis F54 a L23 - L25, žalúdkový vred F54 a K25.-, mukózna kolitída F54 a K58.-, ulcerózna kolitída F54 a K51.-, žihľavka F54 a L50.-. Podľa potreby je možné použiť doplnkový kód na označenie združenej somatickej choroby.

Zahŕňa:
Psychologické faktory ovplyvňujúce fyzický stav
Nezahŕňa:
Tenznú bolesť hlavy (G44.2)

F55 - ABÚZUS LÁTOK, KTORÉ NEVYTVÁRAJÚ ZÁVISLOSŤ

Zahŕňa širokú škálu liekov a ľudových prostriedkov, ale najdôležitejšie skupiny sú:

Pretrvávajúce užívanie týchto látok prináša často nepotrebné kontakty s lekármi alebo pomocným personálom, a dakedy ho sprevádzajú škodlivé účinky týchto látok. Pokusy odradiť od užívania určitej látky alebo užívanie zakázať sa stretávajú s nepochopením. Pri preháňadlách a analgetikách to môže byť napriek upozorneniam na možnosť vzniku poškodenia zdravia (alebo už jestvujúceho poškodenia), napr. obličkovej dysfunkcie alebo poruchy elektrolytov. I keď je zvyčajne zjavné, že pacient má silnú motiváciu užívať látku, nevyvíja sa závislosť, ani abstinenčný syndróm ako v prípade psychoaktívnych látok špecifikovaných pod F10 - F19.

Zahŕňa:
Nadužívanie antacídov
Nadužívanie liečivých rastlín a ľudových liekov
Nadužívanie steroidov alebo hormónov
Nadužívanie vitamínov
Návyk na preháňadlá
Nezahŕňa:
Abúzus psychoaktívnych látok (F10 - F19)
F55.0 - Antidepresíva
F55.1 - Laxatíva
F55.2 - Analgetiká
F55.3 - Antacidá
F55.4 - Vitamíny
F55.5 - Steroidy alebo hormóny
F55.6 - Prírodné alebo ľudové preparáty
F55.8 - Iné látky nevytvárajúce závislosť
F55.9 - Nešpecifikované

F59 - NEŠPECIFIKOVANÉ PORUCHY SPRÁVANIA SPOJENÉ S FYZIOLOGICKÝMI PORUCHAMI A SOMATICKÝMI FAKTORMI

Zahŕňa:
Psychogénnu fyziologickú dysfunkciu NS

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]