Posúvačový rozvod

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Posúvačový rozvod motora Bristol Perseus. Nejde o systém Bristol popisovaný v texte.V ľavej spodnej časti je vidieť telo vlacového posúvača okolo piesta s otvormi.
Iné riešenie posúvačového rozvodu

Posúvačový rozvod (nesprávne aj šúpatkový) je typ rozvodového mechanizmu využívajúci posúvače na riadenie toku pracovných plynov cez piestový stroj. Ide o typ mechanických rozvodov, používaný v niektorých benzínových motoroch.

Výhodou posúvačových rozvodov je tichý chod a väčšie otvorenie. Nevýhodou je nizka životnosť a vysoká citlivosť. Posúvač môže vykonávať priamočiary, rotačný, rotačný vratný alebo kombinovaný pohyb.

Príklady riešení[upraviť | upraviť zdroj]

V oblasti piestových spaľovacích motorov boli používané niektoré z nasledovných riešení:

  • Knight — systém je tvorený dvoma sústrednými valcovými posúvačmi, z ktorých vnútorný nahrádza steny valca motora. V posúvačoch sú otvory, ktoré sa vzájomným posúvaním striedavo otvárajú a zatvárajú a riadia tak prietok pracovných plynov.
  • Mustad et Fils — používa dva posúvače v tvare polvalcov okolo piesta. Otvory v posúvačoch sa prekrývajú pri pohybe s otvormi v bloku motora.
  • Burt-McCollum — v tomto prípade jeden valcovitý posúvač s otvormi vykonáva okolo piesta skrutkovitý pohyb a prekrýva otvory v bloku motora.
  • Bristol — rozvod je umiestnený v hlave valca a je tvorený klzným puzdrom v tvare valca pritláčaným pružinou k oceľoliatinovému rotujúcemu posúvaču s otvormi.
  • Baeer — v tomto systéme je tesniace klzné puzdro s otvormi pritláčané tlakom plynov k priečne rotujúcemu posúvaču valcového tvaru v hlave valca. v posúvači a puzdre sú opäť otvory, ktoré sa striedavo otvárajú a prekrývajú.
  • Aspin — bol tvorený kužeľovým rotujúcim posúvačom v hlave valca. Používal sa u motocyklových motorov.
  • ďalšie známe systémy rozvodov sú Minerva a Cross.


Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

Trnka J., Urban J.: Spaľovacie motory. Alfa Bratislava, 1992.