Používateľ (informatika)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
V počítačovom programe alebo na webovej stránke je používateľ často reprezentovaný ikonou abstraktnej osoby.
Používateľ a jeho pôsobenie v aplikáciách, operačného systému v počítači (hardvéri).

Používateľ je osoba alebo skupina ľudí, ktorá využíva počítač alebo všeobecnejšie zariadenie na spracovanie dát alebo sieťové služby. Používateľom počítačových systémov a softvérových produktov vo všeobecnosti chýbajú technické znalosti potrebné na úplné pochopenie ich všetkých funkcií. Pokročilí používatelia používajú pokročilé funkcie programov, hoci nie sú nevyhnutne schopní programovať na počítači a spravovať jeho systém.[1]

Používateľ má často používateľský účet a je v systéme identifikovaný používateľským menom (alebo menom používateľa). Iné názvy pre užívateľské meno môžu byť meno, prihlasovacie meno, login (angl. login name), názov účtu, prezývka (angl. nickname).

Niektoré softvérové produkty poskytujú služby iným systémom a nemajú žiadnych priamych koncových používateľov.

Koncový používateľ[upraviť | upraviť zdroj]

Koncoví používatelia sú konečnými ľudskými používateľmi (tiež označovanými ako operátori ) softvérového produktu. Koncový užívateľ stojí na opačnej strane používateľmi, ktorí produkt podporujú alebo udržiavajú, ako sú sysops, správcovia databáz a počítačoví technici. Tento výraz sa používa na abstrakciu a odlíšenie tých, ktorí iba používajú softvér, od vývojárov systému, ktorí vyvíjajú a vylepšujú softvér práve pre koncových používateľov.[2] V dizajne zameranom na používateľa rozlišujme tiež softvérového operátora od klienta, ktorý platí za jeho vývoj, a ďalších zainteresovaných strán, ktoré softvér možno priamo nepoužívajú, ale pomáhajú stanoviť požiadavky na neho. [3] [4] Táto abstrakcia je primárne užitočná pri navrhovaní používateľského rozhrania a odkazuje sa na príslušnú podmnožinu charakteristík, ktoré by mali najbežnejší používatelia mať spoločné.

Používateľský účet[upraviť | upraviť zdroj]

Účet používateľa umožňuje používateľovi autentifikáciu v systéme a potenciálne získanie autorizácie na prístup k zdrojom poskytovaným alebo pripojeným k tomuto systému; autentifikácia však neznamená autorizáciu. Na prihlásenie do účtu je zvyčajne potrebné, aby sa užívateľ autentifikoval pomocou hesla alebo iných prihlasovacích údajov na účely ako sú napríklad správa účtov, bezpečnosť, prihlásenia a správa zdrojov.

Iná ikona, ktorá predstavuje používateľa alebo osobu

Keď sa používateľ prihlási, operačný systém bude na jeho označenie namiesto identifikácie používateľského mena často používať identifikátor, napríklad celé číslo, a to prostredníctvom procesu známeho ako korelácia identity (angl. identity correlation). V systémoch Unix je meno používateľa korelované s identifikátorom používateľa alebo ID používateľa.

Počítačové systémy fungujú v jednom z dvoch typov na základe toho, akých majú používateľov:

 • Systémy pre jedného používateľa nemajú koncept viacerých používateľských účtov.
 • Systémy pre viacerých používateľov majú takúto koncepciu a vyžadujú, aby sa používatelia pred použitím systému identifikovali.

Každý používateľský účet v systéme pre viacerých používateľov má zvyčajne domovský adresár, do ktorého sa dajú ukladať súbory týkajúce sa výlučne aktivít tohto používateľa, ktorý je chránený pred prístupom ostatných používateľov (hoci prístup môže mať aj správca systému). Používateľské účty často obsahujú verejný profil používateľa, ktorý obsahuje základné informácie poskytnuté vlastníkom účtu. Súbory uložené v domovskom adresári (a všetkých ostatných adresároch v systéme) majú povolenia systému súborov, ktoré operačný systém kontroluje, aby určil, ktorým používateľom je povolený prístup na čítanie alebo spustenie súboru alebo na uloženie nového súboru do tohto adresára.

Zatiaľ čo systémy očakávajú, že väčšinu používateľských účtov bude môcť používať iba jedna osoba, veľa systémov má špeciálny účet, ktorý má umožniť komukoľvek používať tento systém, napríklad používateľské meno „anonymný“ pre anonymné FTP a používateľské meno „hosť“ pre účet hosťa.

Formát používateľského mena[upraviť | upraviť zdroj]

Rôzne operačné systémy a aplikácie počítačov očakávajú alebo vynucujú odlišné pravidlá pre formát.

Napríklad v prostrediach Microsoft Windows sa používajú:[5]

 • Formát hlavného názvu používateľa (UPN) - napríklad: UserName@Example.com
 • Formát prihlasovacieho mena na nižšej úrovni - napríklad: DOMAIN\UserName

Terminológia[upraviť | upraviť zdroj]

Užívateľ vs používateľ[upraviť | upraviť zdroj]

Používateľ je správne označenie namiesto nesprávneho alebo zastaraného užívateľ, pretože používateľ niečo používa zatiaľ čo užívateľ užíva. Na základe neexistencie tohto významového rozdielu v angličtine v slove User upozorňuje Edward Tufle na návykovosť používanie informačných technológií nasledovne:

“There are only two industries that call their customers ‘users’: illegal drugs and software.”

„Existujú iba dve odvetvia, ktoré volajú svojich zákazníkov užívatelia: drogy a softvér.“[6]


Edward Tufte[7]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. user (in The Jargon File) [online]. catb.org, [cit. 2020-09-22]. Dostupné online.
 2. KO, Andrew J.; ABRAHAM, Robin; BECKWITH, Laura. The state of the art in end-user software engineering. ACM Computing Surveys, 2011-04, roč. 43, čís. 3, s. 1–44. Dostupné online [cit. 2020-09-22]. ISSN 0360-0300. DOI10.1145/1922649.1922658. (po anglicky)
 3. . Dostupné online.
 4. Rigsbee, Sarah, and William B. Fitzpatrick. "User-Centered Design: A Case Study on Its Application to the Tactical Tomahawk Weapons Control System. Archivované 2017-10-14 na Wayback Machine"Johns Hopkins APL Technical Digest 31.1 (2012): 76–82.
 5. . Dostupné online.
 6. ŽIVÉ.SK. Ovládli nás sociálne siete? Dokument Netflixu ukazuje ich hrozivé taktiky (recenzia) [online]. Živé.sk, 2020-09-20, [cit. 2020-09-27]. Dostupné online.
 7. HEFFERNAN, Kayla J.. Who treats their users better — tech or drug dealers? [online]. Medium, 2019-06-28, [cit. 2020-09-22]. Dostupné online. (po anglicky)
Tento článok pôvodne vychádzal z materiálov Free On-line Dictionary of Computing, ktorý je licencovaný pod GFDL.