Povodie Hrona

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Povodie Hrona je čiastkovým povodím povodia Dunaja. Zberná oblasť rieky Hron leží výhradne na území Slovenska. Celková plocha povodia predstavuje 5 464,5 km².

Rieka má relatívne slabo vyvinuté povodie, na hornom toku (po Banskú Bystricu) priberá len kratšie prítoky, z ktorých vynikajú len Rohozná, Čierny Hron s Kamenistým potokom a Bystrianka so Štiavničkou. V meste Banská Bystrica priberá vodnatejšiu Bystricu so Starohorským potokom a vo Zvolene svoj najvýznamnejší prítok, Slatinu. V úseku nad Slovenskou bránou k významným prítokom patria Jasenica, Kremnický potok (Rudnica), Lutilský potok a Kľak. Na dolnom toku (pod Slovenskou bránou) je najdôležitejším prítokom Sikenica, ostatné prítoky sú málo vodnaté (najmä Vrbovec, Lužianka, Ketský potok a Paríž).

Povodie má pretiahnutý perovitý tvar, vytvára oblúk prehnutý na severozápad.

Z dôvodu lepšej prehľadnosti je možné povodie Hrona rozdeliť na menšie čiastkové povodia: