Predložka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Predložky)

Predložka alebo prepozícia je neohybný a neplnovýznamový slovný druh, ktorý vyjadruje určovacie vzťahy podstatného mena (alebo výrazu rovnakej platnosti, napr. zámena či číslovky) k nadradeným slovesám, prídavným menám, podstatným menám (alebo výrazom rovnakej platnosti) ako odraz mimojazykových vzťahov vecí k iným veciam, k procesom či príznakom.

Existuje predložková väzba predložky so zámenom, číslovkou alebo podstatným menom.

Delenia[upraviť | upraviť zdroj]

Delenie 1:

Delenie 2:

 • prvotná predložka (primárna predložka) - vyskytuje sa len v predložkovej funkcii (do, k, na...); patrí sem:
  • jednoduchá prvotná predložka: bez, cez, do, k, medzi, na, nad, o, od, okrem, po, pod, pre, pred, pri, proti, naproti, oproti, s, skrz, u, v, z, za
  • zložená predložka:
   • jednoslovná:
    • podvojná: ponad, popod, popred, poza, popri, pomedzi, znad, spred, zmedzi, spod; napred, vopred, odpred
    • potrojná: spopred, sponad, spopod, spoza, spopri, spomedzi
   • viacslovná: vzhľadom na...
 • druhotná predložka (sekundárna predložka)- máva aj inú než predložkovú funkciu (okolo, v oblasti...)
  • jednoduchá druhotná predložka: blízko, dolu, hore, konca, kraj, miesto, mimo, niže, kolo, kol, prosto, prostred, stred, vyše
  • odvodená predložka:
   • jednoslovná: kvôli, namiesto, naprieč, napriek, navzdor, navzdory, neďaleko, obďaleč, okolo, počas, podľa, vedľa, povedľa, pozdĺž, poniže, povyše, pozdola, pozhora, pokraj, pomimo, naprostred, vprostred, uprostred, doprostred, sprostred, strán, strany, vnútri, voči, vôkol, zdola, zhora, skraja, skraj, znútra, sponiže, vrátane, včítane, ohľadom, ohľadne
   • viacslovná: v zmysle, v súlade s, v závislosti od, v oblasti, so zreteľom na, v protiklade k ...

Delenie 3 (etymologické):

Fonetika[upraviť | upraviť zdroj]

V slovenčine (podobne napríklad v ruštine a češtine) sa niektoré predložky za určitých okolností vokalizujú (pridáva sa o resp. u):

 • k - ku
 • z - zo
 • s - so
 • v - vo
 • od - odo