Sloveso

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sloveso alebo verbum je slovný druh, ktorým sa pomenúvajú deje (ako činnosti alebo stavy).

Sloveso môže vyjadrovať:

  • činnosť, napr. „robiť“
  • stav, napr. „zelenieť sa“ (vrátane vlastnosti, napr. „voňať“ alebo schopnosti, napr. „horieť“).

V slovenčine je sloveso ohybné. Ohýbanie slovies sa nazýva časovanie.

Pri slovese sa rozlišujú v slovenčine gramatické kategórie (slovesné gramatické kategórie):

Slovesné tvary (paradigma) v slovenčine[upraviť | upraviť zdroj]

Delenie 1:

Delenie 2:

Delenia slovies[upraviť | upraviť zdroj]

Delenie 1:

Delenie 2:

Delenie 3:

Delenie 4:

Delenie 5:

Delenie 6:

Delenie 7:

Delenie 8:

Delenie 9:

Delenie 10:

Delenie 11:

Špeciálne druhy slovies: