Pressfoyer

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kontradmirál Samuel J. Locklear (USN) informuje novinárov o nadchádzajúcom nasadení svojej jednotky po tom, čo absolvoval poradu na základni Naval Air Station North Island

Pressfoyer[1] (iné zápisy: press foyer,[2][3][4] press-foyer;[5] výslovnosť [presfoajé];[6]angl. press/franc. presse – tlač, tlačené médiá + franc. foyerfoyer[pozn 1]) je druh tlačovej akcie, krátke informatívne stretnutie podávateľa informácie (spravidla politika) s novinármi počas (napr. cez prestávku) alebo po rokovaní,[7] vo vedľajších priestoroch budovy (predsáliach), kde sa nachádza rokovacia sála.[8]

Pressfoyer je operatívnou a menej formálnou alternatívou tlačovej konferencie, ktorú ako nástroj PR využívajú predovšetkým členovia zákonodarných zborov, vlády a štátnych orgánov. Niektorí odborníci na masmediálnu komunikáciu (Jozef Ftorek, Olga Jurášková) ho charakterizujú aj ako „pravidelné stretnutie so zástupcami médií v stanovený čas a na stanovenom mieste“.[2][3][4] Jeho účelom je poskytnúť priestor rokujúcim predstaviteľom, aby oboznámili verejnosť so závermi, ku ktorým dospeli, okomentovali priebeh rokovania a vyjadrili sa k ďalšiemu priebehu diskutovanej témy.[4][9] Podávatelia informácie nemajú čas na prípravu a preto zväčša improvizujú. Novinári majú možnosť položiť dve-tri stručné a vecné otázky.[9]

Výraz press foyer označuje tiež predsálie rokovacej siene, kde sa môžu novinári neobmedzene stretávať s politikmi a klásť im otázky mimo oficiálne tlačové konferencie.[1][2][3][4]

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Veľký slovník cudzích slov (2008) o etymológii slova uvádza, že je anglicko-francúzskeho pôvodu.[7] Ostatné použité jazykovedné slovníky – Krátky slovník slovenského jazyka (2003), Slovník cudzích slov (akademický) (2005) – uvádzajú len francúzsky pôvod,[1][8] rovnako ako docentka žurnalistiky Svetlana Hlavčáková, ktorá ako preklad z francúzštiny udáva „tlač vo vstupnej hale“.[9]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c Kačala a Pisárčiková Považaj. „1. priestor pred rokovacou miestnosťou, v ktorom sa poskytujú rozhovory novinárom [...] 2. rozhovor, tlačová porada uskutočnená v tomto priestore“.
  2. a b c Ftorek 2012, s. 101
  3. a b c Ftorek 2007, s. 85
  4. a b c d Jurášková 2012, s. 168
  5. Čomaj 2008, s. 220, 223
  6. Kráľ 2009, s. 298
  7. a b Šaling, Ivanová-Šalingová a Maníková 2008, s. 890. „žur. krátka informatívna tlačová porada priamo po rokovaní alebo aj počas rokovania pred rokovacou sieňou“.
  8. a b Petráčková a Kraus 2005. „malá tlačová konferencia pre médiá vo vedľajších priestoroch reprezentačných budov vlády, parlamentu a pod.“
  9. a b c Hlavčáková 2008, s. 61

Použitá literatúra[upraviť | upraviť zdroj]