Tlačová konferencia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Spoločná tlačová konferencia prezidenta Spojených štátov Georgea W. Busha a premiéra Spojeného kráľovstva Tonyho BlairaBielom dome
Novinár sa hlási o možnosť položiť otázku na TK v Pentagóne týkajúcej sa vojny v Iraku.

Tlačová konferencie (skratka TK) je organizované stretnutie (konferencia, porada či zhromaždenie) podávateľa informácie (najmä štátnychpolitických predstaviteľov, zástupcov podnikov, združení, vedeckých a spoločenských inštitúcií, osobností kultúrneho a športového diania) s novinármi s cieľom poskytnúť im aktuálne informácie na publikovanie či odvysielanie verejnosti.[1][2][3][4][5] Tlačová konferencia patrí k základným nástrojom public relations.[6]

Ako synonymá k termínu tlačová konferencia sa používajú výrazy tlačová beseda (skratka TB),[2][7] hoci ju odborné definície významovo odlišujú od TK (pozri tlačová beseda), tlačová porada,[8][9] ktoré je ale zriedkavým a podľa niektorých názorov nesprávne používaným pomenovaním,[10]hovorový výraz tlačovka, ktorý je skráteným označením pre všetky vyššie uvedené pomenovania.[9][11] Tlačová konferencia, na ktorej vystupujú zástupcovia dvoch alebo viacerých organizácií (napr. reprezentanti dvoch štátov, viacerých politických strán ap.) sa zvykne označovať ako spoločná tlačová konferencia.[12][13]

Príprava[upraviť | upraviť zdroj]

Pri organizácii tlačovej konferencie je potrebný výber miesta a času usporiadania TK a následné odoslanie pozvánok s programom, na ktorých je uvedený dôvod konania a mená vystupujúcich. Organizátor spravidla vopred pripraví prejav, taktiež tlačené materiály (media kit, príp. aj materiály na projekciu) a podklady k otázkam, ktoré možno očakávať.[14]

Priebeh[upraviť | upraviť zdroj]

TK sa organizuje pravidelne (napr. po zasadnutí vlády) alebo jednorazovo, pri dôležitých alebo mimoriadnych okolnostiach (napr. pri príležitosti diplomatickej návštevy, prijatí dôležitých vládnych opatrení, uvedení nového produktu na trh atď.).[15][16] Pre účasť novinára, spravodajcu alebo fotografa na tlačovej konferencii je obvykle potrebná akreditácia udeľovaná tlačovým strediskom organizátora, ktoré zaregistrovaným zástupcom médií poskytne potrebné osobné dokumenty (legitimáciu, označenie) a podklady ku konferencii.[17] Tlačová konferencia trvá spravidla 15 – 20 minút[6] a vedie ju tlačový hovorca alebo moderátor.[16]

Na TK je verbálne odprezentované stanovisko podávateľa informácie. Zvyčajne následne prenechá priestor pre novinárov na kladenie otázok, ktoré niekedy musia byť vopred písomne doručené, a svojimi odpoveďami dopĺňa vyhlásenie.[15] Okrem ústnej informácie môžu novinári dostať pripravené tlačené podklady a dokumenty.[16] Od vystupujúcich nie je prípustná podráždenosť, hnev, zlá nálada ani neochota odpovedať na otázky.[6]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Seratínová 1989, s. 223
 2. a b Jarošová a Buzássyová 2011
 3. „tlačová konference“, Universum : Všeobecná encyklopedie, 9. (Sp – T), Praha: Odeon, 2001, str. 500, OCLC 802071071X 
 4. „press conference“, Merriam-Webster's collegiate dictionary (11. vyd.), Springfield, MA: Merriam-Webster, 2003, str. 983, ISBN 0-87779-809-5 
 5. Paulička 2002, s. 565. „zhromaždenie, na ktorom sa pozvaným zástupcom oznamovacích prostriedkov odovzdávajú informácie o aktuálnych udalostiach, príp. stanovisku inštitúcií či jednotlivcov“
 6. a b c Kopecký 2013, s. 172
 7. Buzássyová a Jarošová 2006. „organizované stretnutie novinárov so zástupcami štátnych orgánov, politických strán, spoločenských inštitúcií al. s osobnosťami kultúrneho či športového diania s cieľom poskytnúť aktuálne informácie, tlačová konferencia“
 8. Porovnaj: Kačala, Pisárčiková a Považaj 2003. „krátke informatívne stretnutie ver. činiteľa s novinármi pred dôležitým rokovaním al. po ňom, tlačová porada“
 9. a b Pisárčiková 2004
 10. Števčeková 2007. Autorka navrhuje miesto neho používať výraz „tlačová beseda“.
 11. Masár 1990, s. 271
 12. Pozri napr. Program prezidenta, 7. 7. 2014, Bratislava: Kancelária prezidenta SR, 2014, http://www.prezident.sk/?program-prezidenta-7-7-2014, dost. 2014-10-21 . „Spoločná tlačová konferencia prezidenta SRministra obrany SR Martina Glváča
 13. Zelený týždeň 2009: Zmena klímy – čas konať a prispôsobiť sa, Brusel: Európska komisia, 2009 (vyd. 2009-06-19), http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-969_sk.htm, dost. 2014-10-21 . IP/09/969. „Spoločná tlačová konferencia komisára Dimasa a českého ministra Mika sa uskutoční...“
 14. Kopecký 2013, s. 172 – 173
 15. a b Jacz 1982, s. 499
 16. a b c Osvaldová 2007b, s. 107
 17. Osvaldová 2007a, s. 18

Použitá literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Monografie
Články v periodikách
Heslá v encyklopédiách a slovníkoch
Internetové zdroje