Preskočiť na obsah

Pravidlá slovenskej výslovnosti

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Pravidlá slovenskej výslovnosti je kniha Ábela Kráľa, ktorá patrí medzi záväzné kodifikačné príručky spisovnej slovenčiny.

Vyšla vo viacerých vydaniach (1984, 1988, 1996, 2005, 2009). Prvé vydania vyšli v SPN, posledné v Matici slovenskej. Kodifikačnou príručkou je vydanie z roku 2009 (podľa Opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. decembra 2013 č. MK – 3707/2013-110/23267 o vyhlásení kodifikovanej podoby štátneho jazyka podľa zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

Pôvodne bola kniha koncipovaná (aj) ako vysokoškolská príručka pre Filozofickú fakultu, Pedagogickú fakultu a VŠMU v Bratislave.

Obsah je rozdelený na tri časti – na všeobecnú časť, v ktorej vysvetľuje pojem ortoepie a čím sa tento jazykovedný odbor zaoberá, v druhej časti systémovo vymedzuje pravidlá správnej výslovnosti a tretia časť je výslovnostný slovník.

  • –báb–. Pravidlá slovenskej výslovnosti. Systematika a ortoepický slovník - Ábel Kráľ - Pramene a istoty kultúry [online]. Knižná Revue, február 2006, [cit. 2011-12-17]. Dostupné online.
  • Pravidlá slovenskej výslovnosti. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 337.
  • OPATRENIE Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. decembra 2013 č. MK – 3707/2013-110/23267 o vyhlásení kodifikovanej podoby štátneho jazyka podľa zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov [online]. MK SR, 2013-12-19, [cit. 2014-02-20]. Dostupné online. Archivované 2014-02-26 z originálu.