Slovenská abeceda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Slovenská abeceda (resp. slovenské písmo) je abeceda (resp. písmo), ktorá sa používa na zápis slovenčiny. Pozostáva zo 46 písmen latinského písma (tzv. latinky), modifikovanej použitím zložiek (DZ, dz, DŽ, dž, CH, ch) a diakritických znamienok: dĺžeň (´), mäkčeň (ˇ), dve bodky (¨), vokáň (ˆ), ktoré vytvárajú samostatné písmená a majú zastúpenie v „unicode“ okrem zložky (CH, ch), no napriek tomu písmená (DZ, dz, DŽ, dž) sa v slovenskej znakovej sade nenachádzajú.

Abeceda[upraviť | upraviť zdroj]

Veľké písmená
A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ
Malé písmená
a á ä b c č d ď dz e é f g h ch i í j k l ĺ ľ
Veľké písmená
M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž
Malé písmená
m n ň o ó ô p q r ŕ s š t ť u ú v w x y ý z ž

Hlásky[upraviť | upraviť zdroj]

Na označenie jednej hlásky sa v slovenskom jazyku používa spravidla jedno písmeno. Písmená sa hláskujú podľa tabuliek nižšie: PSP označuje výslovnosť pri hláskovaní podľa kodifikačnej príručky Pravidlá slovenského pravopisu (2000); alt. označuje alternatívne hláskovanie.

IPA označuje fonetickú hodnotu písmena, t. j. výslovnosť. Ide o hlásku, ktorú dané písmeno reprezentuje.

Samohlásky[upraviť | upraviť zdroj]

písmeno PSP alt. IPA
A a a á /a/
Á á á dlhé á /aː/
Ä ä široké e a s dvoma bodkami /æ/, /ɛ/
E e e é /e/, /ɛ/
É é é dlhé é /eː/, /ɛː/
I i i í;
mäkké i;
jota
/i/
Í í í dlhé í /iː/
O o o ó /o/, /ɔ/
Ó ó ó dlhé ó /oː/, /ɔː/
U u u ú /u/
Ú ú ú dlhé ú /uː/
Y y ypsilon tvrdé y /i/
Ý ý dlhý ypsilon   /iː/

Spoluhlásky[upraviť | upraviť zdroj]

písmeno PSP alt. IPA
B b   /b/
C c   /t͡s/
Č č čé   /t͡ʃ/
D d   /d/
Ď ď ďé mäkké dé /ɟ/
DZ dz dzé   /d͡z/
DŽ dž džé   /d͡ʒ/
F f ef   /f/
G g   /ɡ/
H h   /ɦ/
CH ch chá   /x/
J j   /j/
K k   /k/
L l el   /l/
Ĺ ĺ dlhé el   /lː/
Ľ ľ mäkké el /ʎ/
M m em   /m/
N n en   /n/
Ň ň mäkké en /ɲ/
P p   /p/
Q q kvé   /kv/
R r er   /r/
Ŕ ŕ dlhé er   /rː/
S s es   /s/
Š š   /ʃ/
T t   /t/
Ť ť ťé mäkké té /c/
V v   /v/
W w dvojité vé   /v/
X x iks   /ks/
Z z zet /z/
Ž ž žé žet /ʒ/

Dvojhlásky[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa pravopisu spisovnej slovenčiny rozoznávame štyri dvojhlásky (diftongy): ia, ie, iu, ô. Písmeno ô sa podľa PSP hláskuje ako uo.

Tvorenie slabík[upraviť | upraviť zdroj]

Každá slabika obsahuje práve jednu samohlásku alebo dvojhlásku, prípadne obsahuje slabikotvornú spoluhlásku (l, ĺ, r, ŕ).

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

písmo[upraviť | upraviť zdroj]