Interpunkcia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Interpunkcia alebo interpunkčné znamienka alebo rozdeľovacie znamienka sú grafické znaky, ktoré nemajú fonetickú ani lexikálnu hodnotu a používajú sa na členenie textu. Pri čítaní nahlas sa prejavujú zmenou intonácie a prestávkami v texte.

Každé interpunkčné znamienko podľa svojej povahy plní v texte vyčleňovaciu, pripájaciu alebo odčleňovaciu funkciu.

Tabuľka slovenských interpunkčných znamienok[upraviť | upraviť zdroj]

Znamienko Názov Funkcia
. bodka Ukončuje vetu, označuje skratky, označuje radové číslovky.
, čiarka Oddeľuje vety v súvetí, zložky viacnásobných vetných členov, volne vložené alebo pripojené výrazy.
; bodkočiarka Oddeľuje časti jednej vety, ale výraznejšie ako čiarka, používa sa pri výpočtoch kvôli prehľadnosti.
: dvojbodka Uvádza vetu alebo jej časť, ktorá rozvíja alebo dopĺňa predchádzajúci text. Často uvádza priamu reč.
! výkričník Ukončuje rozkazovacie, želacie a zvolacie vety.
? otáznik Ukončuje opytovacie vety.
pomlčka Oddeľuje časti prejavu, naznačuje odmlku v reči, vyznačuje rozsah. Píše sa takmer vždy s medzerami.
spojovník Spája tesne viazané slová, na konci riadku sa používa pri delení slov. Píše sa zásadne bez medzier.
' tri bodky Nahrádzajú vypustenú časť textu, vnútri textu vyznačujú prerušovanú reč.
„“ ‚‘ »« úvodzovky Uvádzajú priamu reč (citáty apod.).
apostrof Nahrádza vynechané písmeno, používa sa pre skracovanie letopočtov.
() [] {} 〈〉 zátvorky Označujú voľne vložené časti textu, menej dôležité alebo okrajové pasáže.
/ lomka Oddeľuje variantné alebo protikladné výrazy, používa sa na vyjadrenie pomeru, oddelenie veršov v súvislom texte.

Bodka, čiarka, otáznik, výkričník, dvojbodka, bodkočiarka a tri bodky sa píšu bez medzery hneď za slovom. Medzera sa robí až za nimi. Text, vložený do zátvoriek alebo úvodzoviek, sa medzerou od týchto interpunkčných znamienok neoddeľuje. Ak v texte nasledujú dve interpunkčné znamienka po sebe (napr. bodka a čiarka či výkričník a otáznik), medzera medzi ne nepatrí.