Priehybský potok (prítok Oľchovca)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Priehybský potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Prešovský kraj
Okres Bardejov
Obec Cigeľka
Prameň Busov
 - poloha Priehyba
 - výška 800 m
 - súradnice 49°25′18″S 21°06′17″V / 49,4217°S 21,1046°V / 49.4217; 21.1046
Ústie Oľchovec
 - poloha Cigeľka
 - výška 481 m
 - súradnice 49°24′09″S 21°08′36″V / 49,4026°S 21,1433°V / 49.4026; 21.1433
Dĺžka 3,8 km
Hydrologický identifikátor 4-30-09-2062
Poloha ústia
Red pog.svg
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Priehybský potok[1] je potok v regióne Šariš, v juhozápadnej časti územia obce Cigeľka v okrese Bardejov v Prešovskom kraji. Je pravostranným prítokom Oľchovca v povodí Kamenca; má dĺžku 3,8 km. Hydrologický identifikátor: 4-30-09-2062. Geomorfologická kategorizácia: geomorfologická oblasť Nízke Beskydy, geomorfologický celok Busov[2].

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v nadmorskej výške 800 m n. m. na východnom svahu vrchu Priehyba s nadmorskou výškou 861 m n. m. v juhozápadnom kúte obecného územia Cigeľka v lesnom extraviláne v okrese Bardejov, v geomorfologickom celku Busov.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie juhovýchodným smerom neďaleko od štátnej slovensko-poľskej hranice, preteká lesným extravilánom, ľavým brehom obmýva les Bukovina, ľavým brehom obmýva les Košarisko, les postupne stráca svoj charakter a mieša sa s trvalým trávnatým porastom, preteká cez les aj pasienok aj pole s rovnakým názvom Priehyba, pravým brehom obmýva les aj sad Podslavné, ľavým brehom obmýva les Lán, na južnom okraji obce Cigeľka vteká do intravilánu a v susedstve žriedla minerálnej vody Cigeľka ústi do Oľchovca ako jeho pravostranný prítok. Priehybský potok nemá prítoky.[3][4]

Priehybský potok pramení, preteká a ústi v juhozápadnej časti extravilánu obce Cigeľka v okrese Bardejov v Prešovskom kraji, v geomorfologickej oblasti Nízke Beskydy, v geomorfologickom celku Busov[5].

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Motivácia pomenovania vodného toku Priehybský potok na území obce Cigeľka má pôvod v názve vrchu Priehyba , na svahoch ktorého pramení a tečie. Z toponyma Priehyba vo význame horské sedlo, zníženina v rámci chrbta alebo hrebeňa rozšírením o formant -ský a kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Priehybský potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[6]. Najstaršie listinne zachované názvy obce Cigeľka sú doložené: 1414 v podobe Checleuagasa a 1492 v podobe Czygloka[7].

Hydronymum Priehybský potok bolo štandardizované v roku 1990[8]. V čase štandardizačného procesu názvu vodného toku existovali dve hydronymá s rovnakým homonymným názvom Priehybský potok v kategórii slovenskej hydronymie.


Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-01-30].
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-02-01]
  3. Priebeh vodného toku Priehybský potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-01-31].
  4. Geografické názvy okresu Bardejov A23. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-259/1992 zo 16.6.1992. 89 s. S. 19, 66, 70, 71. ISBN 80-900509-5-6.
  5. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 13, 128. 079-902-87
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 25, 26, 136, 142.
  7. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1977. 525 s. 1, s. 268.
  8. Názvy vodných tokov a vodných plôch SR. Povodie Bodrogu a Tisy. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-425/1990 z 31.10.1990. 82 s. ISBN 80-85164-17-5.