Primér

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Primér môže byť:

 • v technike:
  • základná náterová látka (=základné náterivo) alebo základný náter[1][2][3][4][5]
  • rýchlo zasychajúca syntetická laková (spravidla glyptalová) základná náterová látka (farba) na oceľové konštrukcie,[6][1][5][7] pozri pod základná náterová látka
  • pri lepidlách:[8][9][10][11][12][13]
   • tenký povlak aplikovaný na materiál pred nanesením lepidla, aby sa zvýšila pevnosť spoja (adhézia) alebo sa stabilizovali vlastnosti povrchu (povlak môže ale nemusí obsahovať zložky podobné danému lepidlu); synonymá: (látka na) šlichtovanie, „základné lepidlo“, pozri primér (lepidlo)
   • prísada do lepidla (menej často povlak aplikovaný na materiál) na zvýšenie adhézie (alebo stabilizovanie vlastností povrchu), obyčajne ide o nízkomolekulovú organickú látku so špeciálnymi reaktívnymi skupinami; synonymá: promótor adhézie, väzbový reagent, pozri primér (lepidlo)
 • v ekonómii: primárny sektor národného hospodárstva (t. j. pôdohospodárstvo a ťažba),[5] pozri primárny sektor
 • v geológii: v starších systémoch jedno z geochronologických období [14], pozri primér (geológia)

Primér alebo primer môže byť:

 • v stomatológii: materiál, ktorý zlepšuje adaptáciu živicových materiálov k substrátu indukovaním zmáčavosti a/alebo priestupnosti upravovaných dentínových a sklovinových povrchov pre živicový materiál,[15][16][17][18] pozri primér (stomatológia)
 • v biológii:
  • látka uľahčujúca účinok inej látky[19]
  • malá molekula (napr. prekurzor) slúžiaca ako štartovacia molekula pre syntézu makromolekuly (napr. glykogénu, nukleovej kyseliny),[20][21] najmä malý polymér slúžiaci ako štartovacia molekula pre syntézu väčšieho biopolyméru[22]
  • v súvislosti s nukleovými kyselinami: a) krátky (alebo občas dlhší) reťazec jednovláknovej RNA alebo jednovláknovej DNA (resp. pri niektorých vírusoch krátky reťazec proteínu a pri niektorých retrovírusoch reťazec tRNA), ktorý slúži ako molekula, na ktorej sa v prírode začína replikácia DNA alebo reverzná transkripcia, resp. b) obdoba bodu a) v laboratórnych podmienkach, slúžiaca na rozličné účely (napr. pri polymerázovej reťazovej reakcii DNA, sekvencovaní DNA, miestne cielenej mutagenéze či pri extenzii priméru), najmä krátky reťazec jednovláknovej (obyčajne) DNA, ktorý slúži ako molekula, na ktorej sa začína polymerázová reťazová reakcia DNA [23][24][25][26][27][28][19][29], pozri primér (nukleové kyseliny)
  • glykogenín ako enzým potrebný na začatie syntézy glykogénu [19][20], pozri pod glykogenín


Primer môže byť aj:

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b primér. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava; Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 985.
 2. KALISKE, G. et al. Spracovanie plastov, anglicko - nemecko - francúzsko - rusko - slovenský slovník. Bratislava: Alfa, 1984. S. 182
 3. základní nátěrová hmota (primer) - RNDr. Petr Nevěčný [online]. korozniinzenyr.cz, [cit. 2018-02-23]. Dostupné online.
 4. ČSN ISO 4618
 5. a b c primer. In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník M – R . 1. slovenské vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2002. ISBN 80-7181-708-2. s. 762
 6. primer. In: Technický naučný slovník A – F. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1962. s. 26.
 7. Glossar [online]. thyssenkrupp-steel.com, [cit. 2018-02-23]. Dostupné online.
 8. primér; šlichtovanie. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava; Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 985, 1184.
 9. KALISKE, G. et al. Spracovanie plastov, anglicko - nemecko - francúzsko - rusko - slovenský slovník. Bratislava: Alfa, 1984. S. 419
 10. ČSN 66 8501 dostupné online
 11. HABENICHT, Gerd. Kleben - erfolgreich und fehlerfrei (Handwerk, Haushalt, Ausbildung, Industrie). [s.l.] : Springer-Verlag, 2013. 158 s. ISBN 978-3-322-91953-3. S. 141-146.
 12. RÖMPP Lexikon Chemie, 10. Auflage, 1996-1999 (Band 3: H - L). [s.l.] : Georg Thieme Verlag, 2014 (1997). 860 s. ISBN 978-3-13-199991-7. S. 1660.
 13. BROCKMANN, Walter. Klebtechnik (Klebstoffe, Anwendungen und Verfahren). [s.l.] : John Wiley & Sons, 2005. 434 s. ISBN 978-3-527-31091-3. S. 92.
 14. Zdroje pozri v článku primér (geológia).
 15. EN ISO 1942
 16. WEBER, Thomas. Memorix zubního lékařství. [s.l.] : Grada Publishing a.s., 2012. 584 s. ISBN 978-80-247-3519-1. S. 499, 478, 145.
 17. Dentálne adhezívne systémy – klasifikácia, protokoly použitia a interakcia so zubnými tkanivami [online]. solutions.3m.com, [cit. 2018-02-23]. Dostupné online.
 18. Avanto [online]. dent.cz, [cit. 2018-02-23]. [www.dent.cz/navody/Voco/Avanto-SK.doc Dostupné online.]
 19. a b c primér. In: KADLEC, Oskár, ed. Encyklopédia medicíny. Bratislava: Asklepios, 1993-2004. ISBN 80-7167-008-1
 20. a b primer. In: Velký lékařský slovník [online]. lekarske.slovniky.cz, [cit. 2018-02-23]. Dostupné online.
 21. Primer. In: Roche Lexikon Medizin. 5. Aufl. dostupné online >
 22. a b Primer. In: Lexikon der Biochemie. [CD-ROM] Heidelberg : Spektrum, Akad. Verl., 2000. ISBN 978-3-8274-0410-7.
 23. primer. In: McGraw-Hill Education. Dictionary of Bioscience. [s.l.] : McGraw Hill Professional, 2002. 662 s. ISBN 978-0-07-141796-9. S. 494.
 24. primer. In: DECKWER, Monika. RÖMPP Lexikon Biotechnologie und Gentechnik, 2. Auflage, 1999. [s.l.] : Georg Thieme Verlag, 2014 (1999). 878 s. ISBN 978-3-13-179572-4.
 25. primer. In: RÖMPP Lexikon Chemie, 10. Auflage, 1996-1999 (Band 5: Pl - S). [s.l.] : Georg Thieme Verlag, 2014 (1998). 910 s. ISBN 978-3-13-200051-3.
 26. Primer. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 27. Primer RNA. In: Encyclopedia of Genetics. 2001 prvá strana dostupná online
 28. CARTER, John; SAUNDERS, Venetia A.. Virology (Principles and Applications). [s.l.] : John Wiley & Sons, 2007. 358 s. ISBN 978-0-470-02386-0. S. 89.
 29. Polymerázová reťazová reakcia - PCR [online]. biopedia.sk, [cit. 2018-02-23]. Dostupné online.
 30. HOLECOVÁ, M. Vybrané kapitoly z etológie hmyzu. Bratislava: AQ-BIOS. 2012 ISBN 978-80-971020-2. S. 27 dostupné online
 31. Pheromone. In: Lexikon der Chemie. [CD-ROM] Heidelberg ; Berlin : Spektrum, Akad. Verl., 2003. ISBN 978-3-8274-1151-8 .
 32. Každá krásna tvár potrebuje základ. Pomôže podkladová báza?. Pravda.sk (Bratislava: Perex), 2015-03-21. Dostupné online [cit. 2018-02-23]. ISSN 1336-197X.
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.