Prvotnopospolná spoločnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Prvotnopospolná spoločnosť (iné názvy pozri nižšie) je v marxistickej periodizácii dejínspoločensko-ekonomická formácia“ v období praveku. Predchádzala otrokárskej spoločnosti.

Veľmi podobné pojmy (mimo marxizmu) sú: praveká spoločnosť (prehistorická spoločnosť), archaická spoločnosť, primitívna spoločnosť, preliterárna spoločnosť (predliterárna spoločnosť, predpísomná spoločnosť) a prírodné národy.

Názvy[upraviť | upraviť zdroj]

Názvy tejto formácie sú:[1]

 • prvotnopospolná [alebo prvotná pospolná] spoločnosť [alebo spoločensko-ekonomická formácia alebo formácia]
 • prvotnopospolné [alebo prvotné pospolné] zriadenie
 • prvotnopospolný [alebo prvotný pospolný] poriadok [alebo systém]
 • prvotná spoločnosť
 • prvobytná [alebo prvobytná pospolná] spoločnosť [alebo formácia[2]]
 • prvobytné [alebo prvobytné pospolné] zriadenie
 • prvobytný [alebo prvobytný pospolný] poriadok [alebo systém]
 • prakomunistická spoločnosť
 • prakomunizmus[3]
 • prvotná komunistická spoločnosť [4]
 • prvotný [alebo spotrebný] komunizmus[5]
 • komunizmus[6]
 • praspoločnosť[7].
 • predtriedna spoločnosť[8]
 • prvotná beztriedna spoločnosť [9]

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Charakterizuje ju nízka úroveň vývoja výrobných síl, spoločenské vlastníctvo výrobných prostriedkov a malý stupeň diferencovanosti ostatných výrobných a spoločenských vzťahov (najmä rovnosť všetkých ľudí, ktorá sa však vo vyspelých fázach vývinu prvotnopospolnej spoločnosti narúša). V spoločenskom vedomí prevláda náboženstvo a umenie. Obdobie prvotnopospolnej spoločnosti (v širšom zmysle) sa začína vznikom človeka a končí nástupom prvých štátnych útvarov, čo bolo v rozdielnych častiach sveta v rozličnom čase.

Etapy[upraviť | upraviť zdroj]

Vo vývine prvotnopospolnej spoločnosti sa rozlišujú štyri základné etapy:

 1. etapa (tzv. etapa prvobytného stáda) je starší a stredný paleolit, t. j. obdobie vzniku človeka. Predpokladá sa, že vtedy vznikli prvé zárodky základných foriem spoločenskej organizácie. Ľudia sa zoskupovali do tlúp, pravdepodobne na základe pokrvného príbuzenstva. Všestrannú nerozvinutosť dokladajú primitívne výrobné nástroje. Chýbajú spoľahlivé doklady o spoločenskom vedomí (náboženstvo, umenie), pokračoval fyzický vývin človeka (antropogenéza).
 2. etapu tvorí matriarchát (=nediferencovaná rodová spoločnosť), ktorý zodpovedá mladšiemu paleolitu až neolitu.
 3. etapu tvorí patriarchát, ktorý na Slovensku zodpovedá obdobiu od eneolitu do začiatku železnej doby.
 4. etapu tvorí obdobie vojenských demokracií, ktoré na Slovensku zodpovedá obdobiu rozvinutej železnej doby.

2. až 4. etapa sa spolu označujú ako rodová spoločnosť (=rodové zriadenie). Niekedy sa do pojmu prvotnopospolná spoločnosť nezahŕňa 1. etapa[10], potom teda pojmy rodová spoločnosť a prvotnopospolná spoločnosť splývajú.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Ak nie je uvedené inak, zdroje pozri v článku spoločensko-ekonomická formácia a heslo prvotný in: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 2. otrokársky. In: Krátky slovník slovenského jazyka 2003
 3. prakomunizmus. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 4. ISAČENKO, Alexander V.; BLANÁR, Vincent. Za marxistickú jazykovedu (sborník prejavov v diskusii o sovietskej jazykovede). [s.l.] : Slovenská akadémia vied a umení, 1950. 274 s. S. 187.
 5. DADO, M. Slovník politickej ekonómie. Bratislava: Vyd. SAV. 1966. S. 539
 6. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M. et al. Slovník cudzích slov A/Z. Bratislava: SPN. 1979. S. 472
 7. ENGELS, F. Pôvod rodiny, súkromného vlastníctva a štátu. Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry. 1962
 8. predtriedny. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 9. ONDRUŠ, Šimon; SABOL, Ján. Úvod do štúdia jazykov. [s.l.] : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 339 s. S. 52.
 10. prvotnopospolná spoločnosť. In: Pyramída (encyklopedický časopis)
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.