Razobné

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Razobné (angl. seign(i)orage) je v ekonómii rozdiel medzi skutočnou a nominálnou hodnotou mince alebo bankovky alebo v širšom zmysle reálne výnosy z tvorby peňazí, ktoré vzniknú centrálnej banke alebo štátu. Vzhľadom na to, že dnes máva spravidla monopol na vydávanie peňazí centrálna banka, vzniká razobné len vydávaním peňazí centrálnej banky, keď súkromníci dobrovoľne bezúročne držia peniaze centrálnej banky.