Redaktor:14nu5/Poznámky/IPA

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Wikimedia Foundation
Toto je osobná stránka redaktora Wikipédie.

Ak ju vidíte na inom serveri, pravdepodobne je to kópia Wikipédie. Uvedomte si, že si prezeráte neaktuálnu kópiu a užívateľ, ktorému táto stránka patrí, nemá s týmto serverom zrejme žiadne vzťahy. Originál redaktorskej stránky nájdete na https://sk.wikipedia.org/wiki/Redaktor:14nu5/Poznámky/IPA .

The International Phonetic Association

Poznámky k rozpracovaným témam, ktoré súvisia s fonológiou a medzinárodnou fonetickou abecedou. Informácie sa priebežne opravujú a dopĺňajú, niektoré sa len overujú, takže táto stránka nie je zdroj!

Šablóny[upraviť | upraviť kód]

Tabuľka pulmonických spoluhlások podľa IPA
Miesto → Labiály Koronálne Dorzálne Radikálne Glotálne
↓ Spôsob Bilabiály Labio-
dentály
Dentály Alveoláry Post-
alveoláry
Retroflexy Palatály Veláry Uvuláry Faryngály Epiglotály
Nazály m ɱ n ɳ ɲ ŋ ɴ
Plozívy p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ ʡ ʔ
Frikatívy ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ ʜ ʢ h ɦ
Aproximanty ʋ ɹ ɻ j ɰ
Vibranty ʙ r ʀ
Verberanty ⱱ̟ ɾ ɽ ʡ̯
Later. frik. ɬ ɮ ɭ˔̊ ʎ̥˔ ʟ̝̊
Later. aprox. l ɭ ʎ ʟ
Later. verb. ɺ ʎ̯
Nepulmonické spoluhlásky
Mľaskavky ʘ ǀ ǃ ǂ ǁ
Implozívy ɓ ɗ ʄ ɠ ʛ
Ejektívy
tsʼ tɬʼ tʃʼ kxʼ kʼ
Afrikované spoluhlásky
p̪f b̪v ts dz ʈʂ ɖʐ
t̪θ d̪ð ɟʝ kx
Koartikulované spoluhlásky
Frikatíva ɕ ʑ ɧ
Aproximanty ʍ w ɥ ɫ
Plozívy kp ɡb ŋm
Verzia z roku 2005 (posledná).
Tieto tabuľky obsahujú fonetické symboly, ktoré sa za určitých okolností nemusia zobrazovať správne v niektorých prehliadačoch.
V prípadoch, kde sú symboly umiestnené do párov, ľavý predstavuje neznelú a pravý znelú spoluhlásku.
Sivé plochy sú v miestach, kde pulmonické spoluhlásky sú nemožné.

Slovenčina[upraviť | upraviť kód]

Monoftongy[upraviť | upraviť kód]

hláska IPA prepis tradčný prepis slovenský príklad cudzojazyčný ekvivalent poznámka
Skorootvorená stredová samohláska (znížená) ɐ̞ a papier, rada pribl. rus. голова [ɡəlɐˈva]  
Predĺžená skorootvorená stredová samohláska (znížená) ɐ̞ː á páper, zákon    
  ɛ̠̆ɐ̟̆ ä mäso, vädnúť   niekedy sa uvádza aj [æ]
Polouzavretá predná nezaokrúhlená samohláska (znížená) e večera, les pribl. franc. beauté [bote]  
Predĺžená polouzavretá predná nezaokrúhlená samohláska (znížená) e̞ː é dcéra, réva, nové pribl. nem. Seele [ˈzlə]  
Uzavretá predná nezaokrúhlená samohláska (znížená) i pivo, dymiť pribl. franc. fini [fini]  
Predĺžená uzavretá predná nezaokrúhlená samohláska (znížená) i̞ː í písať, výbor pribl. angl. free [fɹ]  
Otvorená zadná zaokrúhlená samohláska (znížená) ɔ̝ o posol, slovo pribl. nem. voll [fɔl]  
Predĺžená otvorená zadná zaokrúhlená samohláska (znížená) ɔ̝ː ó pól, óda pribl. tal. parola [paˈɾɔːla]  
Uzavretá zadná zaokrúhlená samohláska (znížená) u puto, kukučka pribl. rus. узкий uskʲɪj]  
Predĺžená uzavretá zadná zaokrúhlená samohláska (znížená) u̞ː ú púpava, dúfať pribl. ír. gasúr [ˈɡasˠɾˠ]  

Diftongy[upraviť | upraviť kód]

hláska IPA prepis tradčný prepis slovenský príklad cudzojazyčný ekvivalent poznámka
Skorouzavretá skoropredná nezaokrúhlená (vytiahnutá, veľmi skrátená) a
otvorená predná nezaokrúhlená samohláska (centralizovaná)
ɪ̟̆a̽ ı̆a piatok, žiadosť   alternatívne [ɪ̟̆æ̠]
Uzavretá predná nezaokrúhlená (znížená, veľmi skrátená) a
polouzavretá predná nezaokrúhlená samohláska (znížená)
ı̞̆e̞ ı̆e spievať, dieťa    
Uzavretá predná nezaokrúhlená (znížená, veľmi skrátená) a
skorouzavretá skorozadná samohláska
ı̞̆ʊ ı̆u cudziu, paniu    
Uzavretá zadná zaokrúhlená (znížená, veľmi skrátená) a
polouzavretá zadná zaokrúhlená samohláska (znížená)
ŭ̞o̞ ŭo vôľa, pôvod    

Konsonanty[upraviť | upraviť kód]

hláska IPA prepis tradčný prepis slovenský príklad cudzojazyčný ekvivalent poznámka
Neznelá bilatiálna plozíva p p popol, papier špa. peso pe̞so̞]  
Znelá bilatiálna plozíva b b bába, baran franc. boue bu]  
Znelá bilabiálna nazála m m mama, puma angl. him [hɪm]  
Znelá labiovelárna aproximanta w u̯ / ŭ pravda, dlhou ulicou franc. oui [wi]  
Neznelá labiodentálna frikatíva f f fajka, všiť, včela nem. fade [faːdə]  
Znelá labiodentálna frikatíva v w vdova, v zime, šéflekár rus. волосы voləsɨ]  
Labiodentálna aproximanta ʋ v hlava, v izbe nem. was [ʋas]  
Labiodentálna nazála ɱ ɱ / m amfitráter, tamvon angl. symphony [ˈsɪɱfəni]  
Neznelá alveolárna plozíva (laminálna) t vata, tamten pribl. maď. tutaj [tutɒj]  
Znelá alveolárna plozíva (laminálna) d Adam, voda pribl. nem. Dach [dax]  
Alveolárna nazála (apikálna) n rana, žena pribl. angl. nice [naɪs]  
    hm, hmkať    
Neznelá alveolárna fikatíva (laminálna) s osa, sys pribl. nem. Biss [bɪs]  
Znelá alveolárna fikatíva (laminálna) z za, zoznam pribl. tal. caso [ˈkazo]  
Alveolárna nazála (znížená laminálna) n̞̻ n̥ / ȵ panský, inžinier    
Neznelá alveolárna afrikáta (laminálna) t̻͡s c práca, cicavec pribl. nem. zehn [t͡seːn] alternatívne [ʦ̻]
Znelá alveolárna afrikáta (laminálna) d̻͡z ʒ dzať, medza pribl. mac. ѕвезда d͡zvɛzda] alternatívne [ʣ̻]
Neznelá postalveolárna frikatíva (apikálna) ʃ̺ š kaša, pešo pribl. hebr. שלום[ʃalom]  
Znelá postalveolárna frikatíva (apikálna) ʒ̺ ž veža, žaba pribl. angl. vision [ˈvɪʒən]  
Neznelá postalveolárna afrikáta (apikálna) t̺͡ʃ č čečina, mača pribl. tal. ciao [t͡ʃao] alternatívne [ʧ̺]
Znelá postalveolárna afrikáta (apikálna) d̺͡ʒ ǯ em, Hoa pribl. franc. djinn [d͡ʒin] alternatívne [ʤ̺]
Alveolárna verberamta (apikálna) ɾ̺ r para, driemať plibl. port. contra [ˈkõtɾɐ]  
Alveolárna vibranta (apikálna slabičná) r̺̩ vrch, hrb plibl. mac. рчи [t͡ʃi]  
Predĺžená alveolárna vibranta (apikálna slabičná) r̺̩ː ŕ̥ vŕba, kŕč    
Alveolárna laterálna aproximanta (apikálna) l skala, sklo    
Alveolárna laterálna aproximanta (apikálna slabičná) l̺̩ vlk, hlboko    
Predĺžená alveolárna laterálna aproximanta (apikálna slabičná) l̺̩ː ĺ̥ vĺča, stĺp    
Neznelá palatálna plozíva c ť Maťo, platiť ír. ceist [cɛʃtʲ]  
Znelá palatálna plozíva ɟ ď ďa, ded maď. gyám [ɟaːm]  
Palatálna nazála ɲ ň vaňa, nehanebník franc. montagne [mɔ̃taɲ]  
Alveolárna laterálna aproximanta (laminálna palatalizovaná) l̺ʲ ľ ľad, koleno, liek plibl. port. olho [ˈoʎu] prípadne [ʎ] pri úplnej palatalizácii
Palatálna aproximanta j j dvaja, prijímať angl. you [juː] prípadne [ʝ]
Palatálna aproximanta (znížená) ı̆ Kraj, krajský, dej   alternatívne [ı̞̆]
Neznelá velárna plozíva k k ka, poklad tal. casa kaza]  
Znelá velárna plozíva ɡ g gágať, Gregor nem. ge [ˈlyːɡə]  
Neznelá velárna frikatíva x x chata, pochvala nem. Kuchen [kuːxən]  
Znelá velárna frikatíva ɣ ɣ vrch hory ír. dhorn [ɣoːɾˠn̪ˠ]  
Velárna nazála ŋ ŋ tenký, Anka angl. sing [sɪŋ]  
Velárna nazála (znížená) ŋ̞ n bronchitída   alternatívne [ɰ̃]
Znelá glotálna frikatíva ɦ h ha, hora fín. raha [rɑɦɑ]  

Synonymá termínov[upraviť | upraviť kód]

  • labiála (angl. labial) – perná; koronála (angl. coronal) – ďasnová; dorzála (angl. dorsal) – podnebná; radikála (angl. radical) – hrtanová; glotála (angl. glottal) – hlasívková;
  • bilabiála (angl. bilabial) – obojperná / pernoperná, labiodentála (angl. labiodental) – pernozubná; dentála (angl. dental) – zubná; alveolára (angl. alveolar) – predoďasnová, postalveolára (angl. postalveolar) – zadoďasnová, retroflexa / cerebrála (angl. retroflex) – retroflexná; palatála (angl. palatal) – predopodnebná, velára (angl. velar) – zadopodnebná, uvulára (angl. uvular) – čapíková; faryngála (angl. pharyngeal) – hrtanová, epiglotála (angl. epiglottal) – príchlopková; glotála
  • nazála (angl. nasal) – nosová, plozíva (angl. plosive) – výbuchová, frikatíva (angl. fricative) – trená, aproximanta (angl. approximant) – kĺzavá, vibranta (angl. trill) – chrčivá, verberanta (angl. flap / tap) – trepotavá, laterálna frikatíva (angl. lateral fricative) – boková trená, laterálna aproximanta (angl. lateral approximant) – boková kĺzavá, laterálna verberanta (angl. lateral flap) – boková trepotavá
  • (angl. click) – mľaskavka, implozíva (angl. implosive) – ?, ejektíva (angl. ejective) – ?
  • afrikáta (angl. affricate) – ?

Zdroje[upraviť | upraviť kód]

Gréčtina[upraviť | upraviť kód]

Skratky: attK — klasická (attická) gréčtina; koiP – ľudová koiné (1. storočie pred Kr.–2. storočie po Kr.); koiS – štandardizovaná koiné (4. storočie pred Kr.–rané rímske obdobie); koiB – boiotská koiné (4. storočie pred Kr.); koiE – egyptská koiné (skoré 1. storočie pred Kr.); koiN – neskorá koiné (4. storočie po Kr.); byzS – stredoveká (byzantská) gréčtina (7. storočie po Kr.–1453 po Kr.); modN – moderná (nová) gréčtina (od 1453 po Kr.).

Monoftongy a diftongy[upraviť | upraviť kód]

Krátke monoftongy[upraviť | upraviť kód]

písmeno attK koiP koiS koiB koiE koiN byzS modN
α    [a] [a] [a] [a] [a] [a] [a] [a]
ε [e] [ε] [ε] [e] [ɛ] [e] [ɛ] [e]
ι    [i] [i] [i] [i] [i] [i] [i] [i]
ο [o] [o] [ο] [ο] [o] [o] [ɔ] [o]
υ    [y] [y] [y] [u] [y] [y] [y] [i]

Dlhé monoftongy[upraviť | upraviť kód]

písmeno attK koiP koiS koiB koiE koiN byzS modN
α    [aː]   [aː] [aː]        
ει [eː] [i] [iː]/[eː] [iː] [i] [i] [i] [i]
η [ɛː] [e] [eː] [eː] [e] [i]/[e]? [i] [i]
ι    [iː]   [iː] [iː]        
ου [oː] [u] [uː] [uː] [u] [u] [u] [u]
υ    [yː]   [yː] [uː]        
ω [ɔː] [o] [oː] [oː] [o] [o] [ɔ] [o]

Diftongy[upraviť | upraviť kód]

písmeno attK koiP koiS koiB koiE koiN byzS modN
αι    [ai] [ɛ] [ai]/[aːi] [ɛː] [ɛ] [e] [ɛ] [e]
αυ [au]   [au] [au]? [aw]?     [av]/[af]
ει [ei]
ευ [eu]   [eu] [eu]? [ew]?     [ev]/[ef]
ηι    [ɛːi]              
ηυ [ɛːu]   [eːu]          
οι [ɔɪ] [y] [oi] [yː]? [y] [y] [y] [i]
ου [ou]
υι     [yi] [uː] [y] [y] [y] [i]
ωι    [ɔːi]   [oːi]          
ωυ     [oːu]          

Konsonanty[upraviť | upraviť kód]

písmeno attK koiP koiS koiB koiE koiN byzS modN
β [b] [β] [b] [b]? [b] [β] [v] [v]
γ [ɡ]/[ŋ] [ɣ] [g]/[ŋ] [ɣ]/[ŋ] [g]/[ŋ] [ɣ]/[ŋ] [ɣ]/[ŋ]/[ʝ] [ɣ]/[ŋ]/[ʝ]
δ [d] [ð] [d] [d]? [d] [ð] [ð] [ð]
ζ [zd]/[dz] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
θ [tʰ] [θ] [tʰ] [tʰ]? [tʰ] [θ] [θ] [θ]
κ [k] [k] [k] [k] [k] [k] [k]/[c] [k]/[c]
λ [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l]/[ʎ]
μ [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
ν [n] [n] [n] [n] [n] [n] [n] [n]/[ɲ]
ξ [ks] [ks] [ks] [ks] [ks] [ks] [ks] [ks]
π [p] [p] [p] [p] [p] [p] [p] [p]
ρ [r]/[rʰ] [r] [r]/[rʰ] [r]/[rʰ] [r]/[rʰ] [r] [r] [r]
σ [s] [s] [s]/[z] [s]/[z] [s]/[z] [s]/[z] [s] [s]
τ [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t]
φ [pʰ] [f] [pʰ] [pʰ]? [pʰ] [ɸ] [f] [f]
χ [kʰ] [x] [kʰ] [kʰ]? [kʰ] [x] [x]/[ç] [x]/[ç]
ψ [ps] [ps] [ps] [ps] [ps] [ps] [ps] [ps]
ϝ [w]
ϻ [s]
ϛ [st]
ͱ [h]?
ϙ [k]
ϡ [sː]?
ϸ [ʃ]?
ͷ [ts]/[tʃ]?

Zdroje[upraviť | upraviť kód]