Redaktor:Bronto/Prepisy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Staré IPA: http://phonetik.sprachsignale.de/ipaalphabete.html

Automat. prepisy:

Perzština[upraviť | upraviť kód]

Poznámky:

 • tam, kde je v iránskej perzštine v, je v afganskej perzštine (ako v arabčine) w
 • Izáfetová (ezafa) väzba, t.j. to "privlastňovacie" e na konci slova ([6], [7], [8]):
  • sa v perzskom písme (väčšinou - pozri bod 8 resp. novšia verzia [9]) nezapisuje!!, takže jeho prítomnosť treba zistiť inde
  • sa u nás prepisuje ako -e (nie -i) [pričom napr. v Dějiny Indie píšu, že oni to na rozdiel od angličtiny prepisujú bez pomlčky, teda napr. Kúhe namiesto Kúh-e (angl. Kohi-i/Koh-e a pod.)]
  • niekedy - najmä po samohláskach - je namiesto -e "-je", podrobnejšie napr. tu bod 8/[10]
 • [11] (všimnúť si, že nemé h na konci sa vraj vyslovuje a (a nie e))
 • str. 62

Amharčina/etiópčina[upraviť | upraviť kód]

Automatický prepis: [12]

Slovník s (transliteračným) prepisom: [13]

Kniha: [14]

Poznámky:

 • V bežnom prepise amharčiny používaný znak ä je v IPA [ə], a v bežnom prepise amharčiny používaný znak ə je v IPA (podľa en wiki) [ɨ].
 • [ɨ] (prepisované znakom ə) sa v niektorých polohách (a to okrem iného vždy na konci slova a nikdy v prvej slabike) nevyslovuje (a obyčajne v geografických názvoch a podobne ani netranskribuje).
 • [ɨ] prepisujem na wiki ako i (lebo tak to je v Geonames a vyskytuje sa aj na začiatku slova a tam by šva bolo čudné)
 • Všetky tie „dĺžne“ nad samohláskami v prepisoch sú len transliteračné znaky (vyplývajú zo starého písma geez), v amharčine sú dnes všetky samohlásky krátke.
 • Nepravidelnosti písma (v knihe body 5.2, 7.3, 18.3, 3.7, 22.1 v knihe; a porov. tabuľku 17 v knihe s rovnakou tabuľkou na en wiki):
  • namiesto napísaného „nič-ä“ (tým sa myslí písmeno አ ako aj písmeno ዐ) sa vyslovuje „nič-a“
  • namiesto napísaného „hä“ (t.j. ሀ) sa vyslovuje „ha“
  • namiesto napísaného „ḥä“ (t.j. ሐ) sa vyslovuje „ha“
  • namiesto napísaného „ḫä“ (t.j. ኀ) sa vyslovuje „ha“
  • namiesto napísaného „śä“ (t.j. ሠ) sa vyslovuje „sä“
  • namiesto napísaného „ṣ́ä“ (t.j. ፀ) sa vyslovuje „ṣä“
  • napísané „e“ sa po frontálnom konsonante môže vysloviť „je“ (frontálne konsonanty, t.j. predné spoluhl., sú podľa googlu asi = labiálne (p,b,m, f, w, v) a dentálne v širšom zmysle (anglické th (oboje), n,d,z,r,t,s,l,s s bodkou, t s bodkou), každopádne palatálne a velárne sú zadné spoluhlásky)
  • namiesto napísaného „äjä“ sa vyslovuje „e“
  • namiesto napísaného „äjə“ alebo „əjə“ sa vyslovuje „i“
  • namiesto napísaného „əw“ sa vysloví „u“
 • Zdvojenie spoluhlásky sa neznačí (takže ho treba zistiť inde než priamo v amharskom písme)
 • Hlásky d, t, ṭ, s, z, ṣ sa pred -i, -e a -ij(a) palatalizujú (pozri bod 25.1 v knihe)


Odlišnosti v tabuľke podľa en wiki [15] voči knihe:

 • samohlásky: žiadne odlišnosti (odhliadnuc od toho, že tabuľka na en wiki nezohľadňuje vyššie uvedené výnimky, teda fakt, že hä atď. sa v skutočnosti vyslovuje ha atď.)
 • spoluhlásky:
  • namiesto h (ሐ) je ḥ
  • namiesto s (ሠ) je š
  • namiesto q je ḳ
  • namiesto h (ኀ) je ḫ
  • namiesto ň je ñ
  • namiesto h (ኸ) je x
  • namiesto s s bodkou dole (ፀ) je ṣ́


Odlišnosti v systéme podľa US Geonames... [16] (toto sa používa aj po internete) voči knihe:

 • samohlásky:
  • namiesto ä je e (ale vo vyššie uvedených prípadoch (nič-)ä, hä, ḥä, ḫä sa píše (nič-)ā, hā, hā, hā)
  • namiesto e je ē
  • namiesto i je ī
  • namiesto ə [ɨ] je i
 • spoluhlásky:
  • namiesto š (ሸ) je sh
  • namiesto q je k'
  • namiesto č je ch
  • namiesto ň je ny
  • namiesto ž je zh
  • namiesto ğ [dž] je j
  • namiesto t s bodkou dole je t'
  • namiesto č s bodkou dole je ch'
  • namiesto p s bodkou dole je p'
  • namiesto s s bodkou dole je ts' (to sú dve rôzne amharské písmená; alternatívne sa druhé z nich môže prepisovať ako podčiarknuté ts)
  • písmeno s (ሠ) sa alternatívne môže prepisovať ako š
  • písmeno h (riadky 1 resp. 3 resp. 13 resp. 18 v tabuľke abecedy podľa Geonames) - to sú 4 rôzne amharské písmená - sa alternatívne (presnejšie) môže prepisovať h resp. ḥ resp. ḫ resp. ẖ

Tiberiadska hebr.[upraviť | upraviť kód]

http://en.wikipedia.org/wiki/Niqqud (tabuľka !, pozor: ā je ó) http://en.wikipedia.org/wiki/Tiberian_Hebrew http://en.wikipedia.org/wiki/Tiberian_vocalization a články k jednotlivým znakom abecedy

K Biblii aj http://www.wibilex.de/nc/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/referenz/10028/cache/8ac8827ffc8d33112dc7b9c76294a890/

Urdu[upraviť | upraviť kód]

Hindi[upraviť | upraviť kód]

Samohlásky[upraviť | upraviť kód]

Tabuľka: Prvé je IAST/Harvard-Kyoto/ITRANS/Velthuis (teda prepis (systémy sa líšia len pri dlhom a/u/i/.r)), druhé je IPA (teda výslovnosť):

Independent form Romanized As diacritic with प Independent form Romanized As diacritic with प
Guttural a
[ə] resp. [nič]
ā /A/aa
[aː]
पा
Palatal i
[ɪ]
पि ī /I/ii
[iː]
पी
Labial u
[ʊ]
पु ū/U/uu
[uː]
पू
Retroflex ṛ/.r
[ri]
पृ nie je पॄ
Dental nie je पॢ nie je पॣ
Palato-Guttural e
[e:]
पे ai
[ɛː]/*[əɪ] al. [ɑɪ]
पै
Labio-Guttural o
[oː]
पो au
[ɔː]/[ɒ:]/*[əu] al. [ɑu]
पौ

Značka * znamená: vo východnej hindčine alebo v nárečiach západnej hindčiny

Poznámky k prepisu[upraviť | upraviť kód]

 • v prepise systémom IAST (použitý aj na Google Translate):
  • c znamená č
  • ch znamená čh (nie č!)
 • koncové krátke a (teda šva) sa často neprepisuje [19], a niekedy aj uprostred slova (k tomu trochu tu [20]), lebo odpadá aj vo výslovnosti
 • podľa Dějiny Indie str. 1045:
  • zdôrazňujú, že sa robí transliterácia, teda sa pridŕža písma (napriek tomu však napríklad pravidelne vynechávajú koncové (a asi aj niektoré vnútorné) -a (teda šva), hoci to výslovne nespomínajú)
  • e a o sú vždy dlhé alebo polodlhé (vidno v tabuľke)
  • koncové á sa skracuje, aby sa slovo dalo v slovenčine skloňovať, napr. ahinsa (miesto ahinsá), Mahátma (miesto Mahátmá)
  • nosovka sa prepisuje podľa okolia (p. zdroj) buď ako m (Kámbódža) / n (Ganga) / ň (Paňžáb)
  • namiesto -am v sanskritských názvoch sa píše tradične -a: Rámájana miesto Rámájanam

Sanskrit[upraviť | upraviť kód]

Pozor: Podstatné mená sa v slovníkoch a encyklopédiách uvádzajú obyčajne v tvare - čisto teoretického - kmeňa (kmeň = koreň+kmeňotvorná prípona). V skutočnom jazyku ale tento kmeň ešte treba zmeniť patrične podľa pádu, ktorý chceme vyjadriť. To konkrétne znamená napríklad:

 • U (všetkých?) podstatných mien mužského rodu zakončených v slovníku na -a al. -u treba na získanie nominatívu pridať k slovníkovému tvaru (teda kmeňu) pádovú koncovku -ḥ (v angl. wikipédii je namiesto -ḥ z nepochopiteľných dôvodov (chybne?) v tabuľkách uvedené -s, ale všade inde je uvedené -ḥ, napr. v: [21]; 3. kap. knihy M. Coulson: Sanskrit; (tu kliknúť na "paradigms" hore vľavo) ; [22]). Príklady: kmeň je Šiva - nominatív je Šivaḥ; kmeň je Višnu - nominatív je Višnuḥ.
 • U (všetkých?) pod. m. stredného rodu zakončených v slovníku na -a treba na získanie nominatívu pridať k slovníkovému tvaru (teda kmeňu) pádovú koncovku -m. Príklad: kmeň je bráhmana - nominatív je bráhmanam, kmeň je Mahábhárata - nominatív je Mahábháratam.
 • U (všetkých?) podstatných mien mužského rodu zakončených v slovníku na -an treba na získanie nominatívu v slovníkovom tvare (teda kmeni) predĺžiť predposledné -a a odstrániť koncové -n kmeňa. Príklad: kmeň je Brahman - nominatív je Brahmá
 • U (všetkých?) podstatných mien stredného rodu zakončených v slovníku na -an treba na získanie nominatívu v slovníkovom tvare (teda kmeni) odstrániť koncové -n kmeňa. Príklady: kmeň je karman - nominatív je karma; kmeň je brahman - nominatív je brahma.
 • U (všetkých?) podst. mien ženského rodu zakončených v slovníku na -á je tvar nominatívu zhodný s tvarom kmeňa

Páli[upraviť | upraviť kód]

Linky:

Samohlásky e a o sa pred zdvojenými spoluhláskami vyslovujú krátko, inak vždy (polo?)dlho.

Pozor:
Pre vzťah kmeňa a nominatívu platí to isté ako v sanskrite, ale konkrétne pravidlá na prevod medzi kmeňom a nominatívom sú iné, lebo odlišné skloňovanie je práve to, čo hlavne odlišuje pálí od sanskritu. Napríklad v muž. rode sa kmeň na -a mení v nominatíve na -ó (-pozri napr. http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Pali_declension).

Kým (asi) normálne sú tvary v slovníkoch zapísané - tak ako v sanskrite - v tvare kmeňa (napr. v tomto slovníku: [26]), v nasledujúcom slovníku sú tvary zapísané v nominatíve ([27]) - porovnaj napr. heslo kamma (t.j. karma).

Bengálčina[upraviť | upraviť kód]

Pozor:

 • v bežne používanom vedeckom prepise (aj na geonames a pod.) je prepisový znak ā, ī, ō, ē, ū, ten sa ale vyslovuje (skoro vždy) ako krátke a, i, o, e, u (v bežnom českom/slovenskom prepise bohužiaľ tiež á, í teda so zdanlivým dĺžňom, pri o, e sa prepisuje bez dĺžňa (porov. Dějiny Indie vzadu), pri u neviem)
 • v bežne používanom vedeckom prepise (aj v českom/slovenskom prepise) je prepisový znak a, ten sa ale vyslovuje ako o (resp. na konci slova je často nemý)

Ďalej pozri:

Nepálčina[upraviť | upraviť kód]

Podobný problém ako pri bengálčine: V zásade v nepálčine nie sú dlhé samohlásky (porov. http://en.wikipedia.org/wiki/Nepali_phonology), ale na druhej strane sa predsa len sekundárne niektoré vyslovujú dlhšie (porov. napr. tu http://books.google.sk/books?id=Z_JoCIRN_xwC&dq=long+vowels+Nepali&hl=sk&source=gbs_navlinks_s str. 31, 32. 39). V českom (slovenskom) prepise (podobne na Geonames) sa ale bohužiaľ píše napr. á, ú (a ďalšie?) ako keby to bol technický prepis dévanágarí a nie vyslovene prepis nepálčiny.

Thajčina[upraviť | upraviť kód]