Regionálna geológia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Regionálna geológia zriedkavo oblastná geológia[1] môže byť chápaná v dvojakom zmysle[2]:

  • väčšinou ako geovedný odbor, ktorý využíva komplexné štúdium zemskej kôry pre jej popis a členenie do určitých územných (regionálnych) jednotiek, v rámci ktorých má horninové prostredie rovnaký alebo podobný vývoj (najmä spôsob vzniku a ďalšie pretváranie). Pre každú (morfoštruktúrnu, tektonickú, paleogeografickú, litostratigrafickú, hydrogeologickú či metalogenetickú) jednotku je potom charakteristický určitý súbor hornín, stratigrafické zaradenie, typická stavba, hydrogeologické podmienky a geomorfológia.
  • alebo ako definovanie rôznych geologických jednotiek, ktoré je označené ako geologická formačná analýza – geologická regionalizácia[3]

Regionálna geológia nie je univerzálna geologická disciplína, ktorá by bola nadradená ostatným geologickým odborom. Využíva však komplexné informácie nahromadené z ostatných čiastkových odborov ako je petrografia, mineralógia, stratigrafia, štruktúrna geológia, geofyzika alebo geochémia. Sumarizáciou týchto poznatkov pre jednotlivé tektonické jednotky a oblasti sa následne utvára ich celkový geologický obraz.

Regionálna geológia má význam pri tvorbe geologických máp, ktoré spolu s priloženou dokumentáciou popisujú geologickú stavbu a vývoj oblasti.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Babuška, V., Mužík, M., 1977, Mineralógia, petrografia a geológia. pre 1. a 2. ročník SPŠ baníckych. Alfa, Bratislava, s. 263
  2. Suk, M., Reichwalder, P., Šefara, J., Schenk, V., 1996, Regionalizace v geologických vědách. Folia. Fac. Sci. Nat. Univ Masaryk Brun, Geologia, 38, 227 s.
  3. Plašienka, D., 2006, Princípy regionalizácie geologickej stavby a ich aplikácia na oblasť Malých Karpát a Považského Inovca. in Kováč, M., Dubíková, K., Nové metódy a výsledky v geológii Západných Karpát. Zborník 2006, Univerzita Komenského, Bratislava, s. 51 – 56