Reset

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Reset (z angl.) znamená v digitálnej elektronike uvedenie sekvenčného logického obvodu do počiatočného stavu stanoveného návrhom obvodu.

Kvôli umožneniu resetovania majú sekvenčné obvody vyvedený osobitný vstup, ktorý sa tiež nazýva reset (alebo resetovací vstup).

Aktívna úroveň resetovacieho vstupu môže byť

 • nízka
 • vysoká - neobvyklé

Reset môže byť

 • asynchrónny, keď na resetovanie obvodu postačí prieviesť aktívnu logickú úroveň na resetovací vstup
 • synchrónny, keď k uvedeniu obvodu do počiatočného stavu okrem privedenia aktívnej úrovne na resetovací vstup musí nastať jeden alebo niekoľko hodinových cyklov (t. j. hrán na hodinovom vstupe)

Najdôležitejšia funkcia resetu je uviesť sekvenčný obvod do definovaného počiatočného stavu po pripojení napájania, keď môže obvod byť v nedefinovanom stave. Obvykle sa tiež aktivuje reset v čase poklesu napájacieho napätia, aby obvody pri nižšom než predpísanom napájacom napätí svojím nedefinovateľným správaním nepoškodili pripojené zariadenia (napr. aktuátory, pamäte apod.).

Pre generovanie resetovacej úrovne sa vyrába zvláštna skupina integrovaných obvodov (resetovací obvod), ktorá je kombináciou napäťovej referencie, komparátora a časovacieho obvodu.

Resetovacie obvody môžu byť

 • s jednou výstupnou úrovňou
  • nízkou
  • vysokou
 • s oboma výstupnými úrovňami

Resetovacie obvody sa vyrábajú v kombinácii:

 • s dohliadacím obvodom (watchdog)
 • s obvodom detekcie podpätia
 • s ovládaním výberového vstupu (chip select) a/alebo napájacieho napätia pripojenej baterkou zálohovanej SRAM
 • s možnosťou nastavovať dobu trvania resetu
 • viacerých resetovacích obvodov pre rôzne napätia

Obvykle sa používa jeden resetovací obvod na reset celého elektronického zariadenia (napr. počítača). Niektoré zložitejšie obvody (napr. mikrokontroléry) zvyknú mať resetovací obvod zaintegrovaný.

Príklady resetovacích obvodov: TL7705, MAX691, MAX810.